Mikael Tipsmark

Mikael Tipsmark, chefkonsulent

Tør smilet af - Horwitz

Bankerne med Finansrådet i spidsen har været ude og at sige, at de har masser af penge at låne ud. Omkring 379 milliarder kroner, som bare ligger klar i skuffen. Det svarer til en femtedel af den samlede danske økonomi eller nok til 18 storebæltsforbindelser. Der er bare ikke nok gode virksomheder at låne ud til.

For at føje spot til skade har direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz fremført, at virksomheder, der har fået afslag på et banklån i anonymiseret form kan få vurderet, om de er en kreditværdig virksomhed eller ej. Finansrådet skal bare have tallene, og vide hvilke kompetencer ledelsen har. Men de har ikke fået en eneste henvendelse.
 
Dansk Byggeri har så pointeret, at ingen virksomheder ønsker at lægge sig ud med sin bank. Det er ikke lykkedes dem at finde en virksomhed, som troede på, at det var anonymt nok til, at det ikke fik konsekvenser. Det har Finansrådet jo godt vidst. Direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen har udtalt, at Finansrådet står med et smørret grin og siger: Kom og vis mig, hvem jeg har slået, og så skal jeg fortælle dig, at det ikke er rigtigt. Godt sagt.

Når vi taler med vores mange medlemsvirksomheder indenfor håndværk og industri over hele landet, er billedet klart. Der bliver lånt for få penge ud, og det svært for almindelige, sunde virksomheder at finde finansiering. Tallene fra Nationalbanken viser da også, at væksten i udlån til erhverv i Danmark har ligget omkring 0 procent de sidste fire år med kun en svag stigning på en procent det sidste år. 

Det passer simpelthen ikke, at det kun er ejendomsmatadorer og spekulanter bankerne har smækket kassen i overfor. Små og mellemstore virksomheder, specielt i udkantsområderne, møder nærmest en mur i banken. Det kan ikke være rimeligt, og det er usundt for den samlede samfundsøkonomi. Konsekvensen er, at det holder væksten tilbage til skade for os alle sammen. 

Ganske vist er bankerne private virksomheder – men de er trods alt ikke mere private, end at det var staten og i sidste ende skatteyderne, der måtte til lommerne, da de var i krise. Her fik de flere håndsrækninger i form af bankpakker. Desværre stillede politikerne ikke håndfaste krav om, hvad man forventede den anden vej. Det kæmper mange små og mellemstore virksomheder med i dag. De virksomheder som udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Husk på, at 99 procent af landets virksomheder er mindre virksomheder med under 100 ansatte. 

I Arbejdsgiverne opfordrer vi nu vores medlemsvirksomheder til at stå frem, hvis de er et godt eksempel på et sund virksomhed, der ikke kan få finansiering til et rentabelt projekt. Vi glæder os til at tørre smilet af Horwitz mund og så i øvrigt se, om han står ved sine ord. Finansrådet og bankerne skal droppe de kække bemærkninger og i gang med at låne penge ud. Længere er den ikke.

Af Mikael Tipsmark, chefkonsulent