Lise Daldorph

Lise Daldorph, afdelingsleder

Studerende kan gøre en forskel for din forretning

I mange små virksomheder får man kun ekspederet de kunder, der står og råber én ind i hovedet. Man får ikke lavet generel kundepleje, og får heller ikke i tide arbejdet nye kunder ind. Tiden er en afgørende faktor. Men det er ikke den eneste forklaring. 

Ofte skyldes det, at virksomhedsejerne mest er dygtige håndværkere. De kan deres kram. Men i salgsrollen føler de sig ikke sikre. Ganske overraskende fortæller de fleste dog, at når bare de først sidder hos kunden, er der ingen problemer. Det er overgangen fra at få kontaktet kunden, etableret et møde og til at besøge kunden, der er det sværeste.

Mange virksomheder kunne have gavn af at ansætte en studerende indenfor salg, marketing eller virksomhedskommunikation til at hjælpe sig med salgsarbejdet. Det er min erfaring, at selv små justeringer her gør en stor forskel for virksomhederne. 

For eksempel halter små virksomheders hjemmeside ofte. Den fremstår ikke professionelt og signalerer ikke, hvad virksomheden rent faktisk kan. Mange tænker, at det må vente og får det aldrig gjort. Det samme sker med opgaven med at finde nye kunder. 

En studerende kan nemt opbygge virksomhedens hjemmeside, så den i højere grad viser, hvad virksomheden står for. En studerende kan også være behjælpelig med at udsøge nye kunder og brancher, og sågar forberede kundemøder, så vejen er banet for ejeren. 

For nylig besøgte jeg en virksomhed, hvor de havde haft et samarbejde med en studerende. Her kunne ejeren allerede efter en kort periode mærke, at der var flere reaktioner på hjemmesiden. Derudover havde han på tre måneder besøgt flere kunder end i resten af året. 

Gevinsten går begge veje. Den studerende får også indtryk af, hvad det er for nogle udfordringer virksomhederne sidder med - allerede under sin uddannelse. Det er med til at skabe flere studerende, som har blik for erhvervslivets udfordringer, og det har virksomhederne i sidste ende også fordel af.

Af Lise Daldorph, afdelingsleder, eksport og internationalisering