Martin Frederiksen

Martin Frederiksen

Sådan skal dét gøres

Gennem de sidste ti år har Danmark mistet rigtig mange arbejdspladser inden for industrien, og landets produktion er faldet. Nogle virksomheder er bukket under i den globale konkurrence. Men det største problem er, at politikerne har haft en forestilling om, at vi alene kunne leve af gode ideer, innovation og viden. Og så ubekymret den anden vej, mens vi tabte industriarbejdspladserne til udlandet.

Man glemte produktionens betydning for vækst og velstand. Man glemte, at produktionen i sig selv har en selvforstærkende kraft. At den både skaber innovation og ny produktion. Det er nemlig ud af den produktionsmæssige faglighed såsom viden om teknik og materialer, at de gode ideer opstår. 

Det kræver forskellige politiske indsatser at vinde det tabte terræn tilbage. Men vi skal som minimum sørge for, at industrien har den fornødne arbejdskraft. Det har den ikke i dag, hvor flere industrivirksomheder oplever, at de ikke kan overholde produktionstider på grund af mangel på arbejdskraft. Derudover er det en kedelig kendsgerning, at vi kommer til at mangle 30.000 håndværkere om bare seks år. Derfor må vi sikre, at flere unge kommer til at kende erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 

Der må ikke være nogen unge i Danmark, der ikke ved, at man med en erhvervsuddannelse har rigtig gode udsigter til beskæftigelse, særdeles gode muligheder for at starte som selvstændig og ikke mindst, at man også her kan læse videre eksempelvis til ingeniør. Desværre kæmper vi mod forældede forestillinger og fordomme. Derfor må nye initiativer tages i brug. 

I Hedensted Kommune har de fået en virkelig god ide. Her har 625 elever fra alle kommunens 7. klasser været involveret i projektet HOP-IN. Et projekt med det formål at give eleverne en forsmag på det erhvervsliv, der venter dem. Her sættes klasserne sammen med en lokal virksomhed og skal skabe et produkt. De unge får på den måde indblik i en rigtig arbejdsdag inden for produktionserhvervene. De lokale virksomheder gør det realistisk og virkelighedsnært, og hele ugen foregår i rigtige produktionslokaler på en tidligere fabrik. 

Jeg var selv tilstede i går og var både stolt og benovet over at se, hvor godt de unge tog imod det. Med projektet HOP-IN tages der et fælles ansvar for at elever, lærere og forældre får et større kendskab til uddannelse og arbejde inden for produktionserhvervene. Det handler om bevarelse af arbejdspladser i Danmark. Derfor skal der lyde en stor ros til Hedensted Kommune. I Arbejdsgiverne håber vi på, at resten af landet snart kommer med på vognen og starter lignende projekter.

Af Martin Frederiksen, næstformand