Steen Hoeck Klausen

Løber udlandet fra os?

De seneste tal fra det danske robotnetværk DIRA viser, at investeringer i robotteknologi er faldet fem procent på et år. Det er første gang i 12 år at salget falder i Danmark, hvis man ser bort fra det første år under finanskrisen. Og det er endda samtidig med, at salget er steget med fem procent i resten af Europa og 12 procent på verdensplan, hvor man har haft det største salg nogensinde. Det er bekymrende.  

Problemet er, at mange virksomheder lever med en ordretidshorisont på 14 dage og derfor ikke kan foretage de nødvendige investeringer i tide – og slet ikke i robotteknologi. Det er en alvorlig udvikling for hele den danske industri, hvor vi gør os konkurrencemæssigt sårbare overfor virksomheder i udlandet, der foretager de nødvendige investeringer i tide. 

Danmark er stadig det land i Europa, der har flest robotter per medarbejdere i industrien, hvis man fraregner automobilindustrien -153 robotter per 10.000 medarbejdere. Men den position skal vi jo også helst have i fremtiden. Derfor skal vi have virksomhederne til at investere i stedet for at spare op.

Virksomheder, der har overskud og overblik til at foretage investeringer i robotteknologi i dag, er morgendagens hurtigløbere. De står nemlig klar til at give den gas, når startskuddet lyder, og der rigtig kommer gang i økonomien. De, der først skal til at tilpasse sig, udvikle og investere, bliver sidstevælgerne.

Virksomhederne vil gerne vælge den fremtidssikre løsning, men politikerne skal også gøre det muligt for dem. Her har regeringen tidligere bebudet en ny industristrategi. Den blev i stedet til en vækstplan, som vi stadig ikke kender værdien af.     

Men vi ved, at det er dyrt at producere i Danmark. Det har vi set de negative konsekvenser af i årevis med virksomheder, der flytter produktionen til udlandet. Lønudgifterne er en af de væsentligste udfordringer. Her kan robotteknologi være med til at genopfinde Danmark som produktionsland. Hvis vi kommer med på toget - i tide.  

Af Steen Hoeck Klausen, erhvervsudviklingschef