Martin Frederiksen

Martin Frederiksen

Kun de helt store firmaer bliver fede

Der er netop taget det første spadestik til et nyt administrationscenter på Fælleden ved Skanderborg. Et byggeri på 20.000 kvadratmeter, der skal huse kommunens samlede administration, en politistation og en dobbelthal med plads til 3.000 tilskuere. Projektet har et budget på 300 millioner kroner, og det er et af de største byggeprojekter i Skanderborgs historie. 

I Arbejdsgiverne er vi glade for, at man i en kommune skaber noget, der kan fungere som attraktivt samlingspunkt for borgerne. Vil man forhindre, at de unge flytter til hovedstaden, er det den slags initiativer, der er brug for. Men midt i alt glæden er der nogle skarpe skår, man ikke kan undgå at skære sig på, hvis man er en almindelig virksomhed inden for håndværk eller byggeri. Dem med under 100 ansatte, som udgør 99 procent af landets virksomheder og er rygraden i dansk erhvervsliv.  

Det er nemlig mest de helt store firmaer, der får noget ud af projektet. Det er desværre en kendsgerning, at man har valgt en hovedentreprise frem for mindre fagentrepriser. 
Forskellen er, at med en hovedentreprise er det én stor entreprenør, der scorer det meste af kagen. Bagefter hyrer han sine egne håndværkere. De tjener mindre på arbejdet, da entreprenøren allerede har fået sin del af kagen. Derudover bliver det entreprenørens egne folk, som ofte kommer langvejs fra. Der er da heller ikke rigtigt nogen lokale håndværkere involveret i projektet i Skanderborg. 

Der kunne være rimelighed i det, hvis man kunne spare mange millioner af kroner. Men paradoksalt nok har en undersøgelse fra Aarhus Kommune vist, at det forholder sig stik modsat. Her har de erfaret, at de ligefrem sparer penge ved at benytte sig af fagentrepriser – faktisk 5-10 millioner kroner om året.              

Hertil kommer vores sociale ansvar for at få uddannet den næste generation af håndværkere. Det er et faktum, at det er de små og mellemstore virksomheder, der tager flest lærlinge. Her kører de helt store virksomheder på frihjul – selvom de seneste fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kommer til at mangle 30.000 håndværkere om seks år.
 
Det er entreprenørfirmaerne tilsyneladende ikke særligt optaget af. Én af deres interesseorganisationer har da også netop meldt ud, at man jo bare kan hente mere arbejdskraft i udlandet. Hvad entreprenører tænker er godt i deres eget kram, kan man ikke gøre noget ved. Men i Arbejdsgiverne mener vi, at kommunerne har et ansvar for at tænke lidt mere langsigtet og ansvarligt. Vi opfordrer derfor lokalpolitikere landet over til at sætte diskussionen om entrepriser på dagsordenen.

Af Martin Frederiksen, næstformand