Fleming Frederiksen

Gør ikke erhvervsuddannelserne en bjørnetjeneste

Tænketanken DEA har netop været ude og foreslå, at man kunne give lærlinge SU i stedet for løn. Det skulle komme manglen på praktikpladser til livs. Tanken er, at hvis virksomhederne ikke skal betale løn, bliver det attraktivt for flere virksomheder at tage lærlinge ind.

I Arbejdsgiverne ryster vi på hovedet. Vi har selvfølgelig forståelse for, at en tænketank har brug for, at tænke helt ud af boksen en gang i mellem. Men det forslag er tæt på at være den mest ugennemtænkte ide, der har været fremme i debatten.

Problemet er, at hvis staten skal udbetale SU, skal den have hånd i hanke med uddannelsen på en anden måde. Selvom der i øvrigt ikke er nogen tegn på, at kvaliteten fejler noget. Samtidig mister virksomhederne deres indflydelse på lærlingenes oplæring. Og arbejdsmarkedets parter mister deres legitimitet. 

Derudover er det principielt forkert, at lade virksomhederne løbe fra ansvaret for at uddanne lærlinge ved at bare at tilbyde dem arbejdskraften gratis. Ganske vist ville det blive med mere tid på skolen for lærlingene og mindre tid ude i virksomhederne. Men de virksomheder, der ikke tager ansvar for at uddanne lærlinge, kan alligevel notere sig, at man bare skal lade stå til - så får man det gratis. 

I Arbejdsgiverne mener vi, at man har en moralsk pligt til at sikre, at der sker en oplæring af nye håndværkere. Der er brug for, at virksomhederne erkender, at det er en del af det at drive virksomhed, at man tager ansvar for at uddanne den næste generation. Det er egentlig en simpel logik, hvor man investerer i fremtiden ved at tage lærlinge ind. Senere har man så dygtige, faglærte håndværkere at ansatte. 

Derudover mangler der unge på erhvervsuddannelserne. En situation skabt af et snæversynet og gammeldags uddannelsessnobberi, der prioriterer de akademiske fag. Faktum er, at unge med en erhvervsuddannelse har rigtig gode udsigter til beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at starte som selvstændige. Endelig er der også mulighed for at læse videre. De fordele har flere unge fået øjnene op for. 

Men man skal ikke være blind for, at det også er en motivation for mange unge på erhvervsuddannelserne, at de får løn allerede fra første dag i praktikken. At tage den gevinst væk, ville virkelig være at gøre erhvervsuddannelserne en bjørnetjeneste. Og så endda i en tid, hvor industrien har svært ved at overholde leveringstider på grund af mangel på faglært arbejdskraft, og fremskrivninger viser, at vi kommer til at mangle 30.000 håndværkere om bare seks år.

Af formand Fleming Frederiksen