Steen Hoeck Klausen

Steen Hoeck Klausen, erhvervsudviklingschef

Vi skal have genopfundet Danmark som produktionsland

Siden 2000 har Danmark mistet 30 procent af sine industriarbejdspladser. Det viser de seneste tal fra tænketanken Kraka. Det skyldes i høj grad, at politikerne gennem mere end et årti var forblindede af forestillingen om Danmark som et videnssamfund. Vi skulle udtænke de gode idéer - andre skulle producere dem.

Desværre opstår de gode idéer ofte i et samspil mellem viden og produktion. Det har nemlig stor betydning, at man kan afprøve teorierne på værkstedet. Ligesom mange ideer også opstår i produktionen. Det siger næsten sig selv. Derfor kan det undre, at man kom så langt ud af en tangent - uden skelen til at eksempelvis Tyskland i meget højere grad satsede på højteknologisk industri og erhvervsuddannelser.

Nu er man blevet klogere i Danmark og er i fuld gang med at skabe et bedre fundament for fremtidens industriarbejdspladser. Men det er en hård virkelighed, man er vågnet op til. Eksempelvis er der alt for få unge på erhvervsuddannelserne. Derfor mangler vi allerede flere af de færdigheder, som industrien efterspørger.       

Tabet af industriarbejdspladser er gået særlig hårdt udover landdistrikterne med arbejdsløshed til følge. Det er særlig synd, da områderne ellers er meget velegnede til industri og produktion. Omkostninger er lavere og der er bedre plads. Derudover er man også generelt mere villige til at skabe gode rammer for virksomhederne. 

Men der er som bekendt ikke meget, der kommer af ingenting. Virksomhedernes største problem er manglen på adgang til finansiering. Bankerne er stadigvæk alt for tilbageholdende med at låne penge ud – trods flere bankpakker. 

Samtidig viser tal fra Kraka, at virksomheder i landdistrikterne har langt sværere ved at låne penge end virksomhederne i de store byer.  Det bremser udviklingen og skaber et Danmark delt i to. Et ulige land, hvor væksten kun sker i hovedstaden. Der er dog en anden vej - men så skal man handle nu og understøtte landdistrikternes udviklingsmuligheder. Ellers taber man et oplagt udviklingspotentiale for industri og produktion og misser chancen for at genopfinde Danmark som produktionsland. 

Af Steen Hoeck Klausen, erhvervsudviklingschef