Jani Lykke Methmann

Hvem er fremtidens industriarbejder?

Mange taler for tiden om, hvem fremtidens industriarbejder er. Efterhånden har man indset, at vi ikke kun kan leve af viden og innovation og lade udlandet om produktionen. Mange af de gode idéer opstår netop også i et samspil mellem produktion og overordnede tanker - begge er de afhængige af hinanden. Så langt så godt. Men hvilken type produktion, skal vi leve af?

Mange af de virksomheder der har klaret sig godt gennem krisen, fremstiller noget, som er kompliceret og højt specialiseret. Ellers bliver de for let udkonkurreret af billig arbejdskraft i udlandet. Således er det ofte evnen til at håndtere komplekse opgaver, der giver virksomheden en berettigelse, når lønninger og omkostninger er højere end i andre lande indenfor Europas grænser.  

Men de komplekse opgaver er ikke kun noget, man arbejder med i store virksomheder. Mange små og mellemstore virksomheder investerer i disse år i ny teknologi. Særligt robotteknologi bliver mere almindelig. Danmark er, på trods af en lille nedgang, det land i Europa med flest robotter per medarbejdere i industrien, hvis man fraregner automobilindustrien, nemlig 153 robotter per 10.000 medarbejdere. 

Teknologi er generelt blevet mere tilgængelig og handler ofte mere om mod og udsyn end om økonomi. Her gælder det som virksomhed om at fjerne blikket et øjeblik fra den daglige drift og se mulighederne.

Danmark adskiller sig også fra udlandet med et fladere ledelseshierarki. En konkurrencedygtig virksomhed er en virksomhed, hvor alle medarbejdere kan stille spørgsmålet: kan vi gøre det lidt smartere? Det kræver medarbejdere, der ser muligheder og selv tager ansvar. De skal med andre ord være selvkørende i ordets bedste forstand. 

I sidste ende er det selvfølgelig ledelsen, der overordnet tegner virksomhed og sidder i førersædet. Men medarbejderen sidder ved siden af, holder øje med forhindringer på vejen og kommer med forslag til ruten. De virksomheder, hvor medarbejderne sidder på bagsædet som små børn, er ikke de virksomheder der kommer langt i fremtiden.             

Fremtidens industriarbejder er altså ansat i en virksomhed, der fremstiller noget forholdsvis kompliceret med den nyeste teknologi, og hvor medarbejderen selv har ansvar for en stor del af processen. Men mest af alt bliver det en mand eller kvinde, som virksomhederne står på nakken af hinanden for at få fat i, hvis der ikke snart kommer en helt anden tilgang til erhvervsuddannelserne. De seneste fremskrivninger viser, at vi kommer til at mangle 30.000 faglærte om bare seks år. Det er den største udfordring.

   

Af Jani Lykke Methmann, direktør