Steen Klausen

Indfør forsyningspligt for mobilt bredbånd

Mobiltelefonen er i dag et afgørende arbejdsredskab for tusindvis af virksomheder. Her bruger man den til fakturering direkte hos kunden, registrering af materialer, billeddokumentation og videovejledninger. Det giver en række fordele og er med til at skabe et smidigt og effektivt erhvervsliv - for dem der har forbindelse.

For desværre er det mobile bredbånd i store dele af Danmark så ringe, at håndværkere må køre rundt for at finde et sted med ordentlig dækning. Det lyder ikke som Danmark anno 2014, men det er faktisk niveauet for det mobile bredbånd. Erhvervsstyrelsens kortlægning fra sidste år viser, at 315 af landets 586 postnumre må nøjes med en decideret ringe dækningsgrad.

Her i december kom regeringens vækstplan for digitalisering. Den viser, at regeringens løsning på området ligger seks år ude i fremtiden. Indtil da spiser de landområderne af med en opfordring til at klare problemerne selv. Regeringen taler om hvordan, at aktive forbrugere kan skubbe på udviklingen ved at flere kan gå sammen og i dialog med teleselskaberne finde lokale løsninger. Det er ren og skær ansvarsforflygtigelse.

Det er tilmed i en tid, hvor man forventer, at borgere og virksomheder i stadig højere grad skal kunne kommunikere med det offentlige digitalt. Det er der givetvis store fordele ved på længere sigt. Men når man stiller sådanne krav, må man også levere den anden vej. Og her er der ikke tale om noget nicheproblem. Faktisk bruger 2,1 millioner danskere allerede nu deres mobiltelefon til nettet. Men størstedelen af dem bor givetvis omkring de store byer.

I vækstplanen foreslår man også, at anvende signalforstærkere i private hjem. Det vil givetvis hjælpe nogle borgere i landområderne. Men det har ingen betydning for håndværkere, der typisk kører rundt til kunder og virksomheder og har brug for dækningen i bilen. 

Man har forsyningspligt på en lang række områder. Eksempelvis vand, el og stationære telefoner. Det betyder, at vil et selskab tjene penge på at levere en ydelse, er det også forpligtiget til at levere i de tyndt befolkede områder, hvor fortjenesten typisk er mindre. Tiden er inde til at undersøge, om der ikke skal stilles de samme minimumskrav til mobilselskaberne for det mobile bredbånd. Det ser ikke ud til, at deres kommercielle interesse er stor nok til at løse virksomhedernes behov.

Af Steen Hoeck Klausen, erhvervsudviklingschef