Jani Lykke Methmann

Toget har kørt i mange år, men vi skal have flere med NU

I Fyens Stiftstidende fredag den 28. marts kunne jeg læse, at vi kommer til at mangle primært erhvervsuddannede i byggeriet allerede om ganske få år.

Det kommer ikke som den store overraskelse for mig. Vi tog allerede fat i den udfordring for flere år siden. Helt konkret har vi sammen med Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet gennem de seneste 5 år sat ekstra ressourcer ind for at motivere virksomheder til at tage lærlinge, så vi i fremtiden har de nødvendige kvalificerede ressourcer i byggebranchen.

Hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, skal vi have stoltheden tilbage i byggeriet. Håndværkerne skal være stolte af de projekter, som de skal være med til at bygge i Odense og mange andre af de større byer i Danmark i de kommende år. Deres børn skal stolt fortælle, at deres far var med til at bygge det store supersygehus i Odense, letbanen eller det nye musik- og teaterhus, som er blandt de store, kommende byggerier.

Den nye erhvervsskolereform er på vigtige områder med til at understøtte erhvervsuddannelserne som et lige så godt og sikkert uddannelsesvalg, som for eksempel det almene gymnasium. Vi skal anerkende og respektere erhvervsuddannelserne, som det de er – en billet til sikker beskæftigelse i fremtiden, en solid vej til videre uddannelse, et fantastisk afsæt til et liv som ejerleder og et springbræt til spændende og fagligt udfordrende arbejde i hele verden.

Med store anlægsprojekter som Thomas B. Thriges Gade, letbanen og Nyt OUH vil der i de kommende år blive brug for flere tusinde faglærte håndværkere i Odense. Og de udenlandske virksomheder står på spring, hvis vi ikke selv sørger for at få uddannet og omskolet tilstrækkeligt med håndværkere til at klare opgaverne.

Men vi må også acceptere, at vi agerer i en international verden. Vi har både udenlandske virksomheder og arbejdskraft i landet, på samme måde som rigtig mange danske virksomheder opererer uden for Danmarks grænser. Vi hilser den udenlandske konkurrence velkommen, men vi skal sikre os, at de arbejder under de samme vilkår som danske virksomheder. Ellers vil både sikkerhed og fair konkurrence være sat ud af spillet.

 

Af direktør Jani Lykke Methmann
Indlægget er bragt i Fyens Stiftstidende den 2. april 2014