Studenterhue

Svendebrevet giver studenterhuen konkurrence

Nye tal fra tænketanken DEA viser, at faglærte med et svendebrev i hånden, der læser videre på en videregående uddannelse, har et meget lavere frafald end deres medstuderende.

Tænketankens beregninger viser, at kun 12 procent af de faglærte studerende er faldet fra et år efter studiestart. Tallet er 14 procent for dem med en studenterhue fra det almene gymnasium, blandt htx-studenterne er det 16 procent og 20 procent for studenterne fra hhx og hf.

Det kommer sådan set ikke bag på os i DS Håndværk & Industri. Vi har længe vist, at der er meget mere gods i de faglige uddannelser, end de har ry for. Det er også derfor, at det er så ærgerligt, at de faglige uddannelser ofte er blevet betegnet som et sted for mindre skarpsindige eller uambitiøse unge.  

Det er kun få faglærte unge, der vælger at læse videre - seks procent. Men de der gør, klarer sig godt og derfor er det værd at arbejde for, at flere med en erhvervsuddannelse vil følge efter. Derfor bør kendskabet til erhvervsskolernes muligheder blive meget bedre, end det er i dag. Og her er der nok at tage fat på. Først og fremmest skal der gøres op med et udbredt uddannelsessnobberi som gennemsyrer hele uddannelsessystemet.

Derudover skal der ske et holdningsskift blandt forældre og ikke mindst alle studievejledere rundt omkring i landet, der er helt forgabt i at sende så mange som muligt i gymnasiet. Alle tal peger på, at man kommer til at mangle håndværkere om bare seks år. Men mange unge vælger disse uddannelser fra, fordi de fejlagtigt tror, at det rent karrieremæssigt er lidt af en blindgyde. Det er en samfundsøkonomisk ret uheldig fordom. Ikke alene er der gennem disse uddannelser rigtig gode muligheder for at starte sin egen virksomhed, men nu viser tallene fra DEA også, at der er intet til hindre for, at man senere kan læse videre med et godt resultat. 

Alle erhvervsuddannede skal selvfølgelig ikke læse videre. Men gerne flere end de nuværende seks procent. Det gavner nemlig uden tvivl de studerende, at de har et mere praktisk kendskab til det område, som de studerer. Og evnen til at sætte kød og blod på teorierne kan være helt uvurderlig på de videregående uddannelser - til gavn for den fælles læring og erhvervslivets behov for flere teknikere på et højt vidensniveau.
 

Af uddannelseschef Finn Kyed
Bragt i Jyllands-Posten den 28. juli 2014