Fleming Frederiksen

Sociale klausuler mangler nuancering

Chefkonsulent i udbud og kontraktstyring i Odense Kommune, Cecilie Schwartz Førby, udtalte forleden i P4 Fyn, at Odense Kommune vil gøre brug af sociale klausuler, når de store byggeprojekter i kommunen – Thrigesgade, Letbanen og Nyt OUH – skal i offentligt udbud.

Sociale klausuler kan være flere ting, men her hører jeg, at Odense Kommune i deres udbudspolitik vil prioritere virksomheder, der har lærlinge ansat, for at sikre så mange praktikpladser til de fynske unge som muligt.

I DS Håndværk & Industri er vi meget enige i, at virksomhederne skal tage et socialt ansvar på lærlingeområdet. Det er et godt og rigtigt grundprincip.
Uddannelsesområdet fylder traditionelt meget blandt vores medlemmer, de små og mellemstore virksomheder, som altid har udvist et stort socialt ansvar og taget mere end deres del af lærlinge i forhold til de store og offentlige virksomheder, som halter bagefter.

Vores medlemsvirksomheder vil dermed ikke få problemer i forhold til Odense Kommunes udbudspolitik. Tværtimod. Men jeg er lidt bekymret for den manglende nuancering i kommunens udmelding, for det er ikke helt så enkelt.

Mange af vores medlemsvirksomheder har allerede lærlinge ansat, og de skal naturligvis tælle med i forhold til kommunens krav. Hvis de sociale klausuler får karakter af krav om nettotilgang af praktikpladser, vil det stille vores virksomheder ringere, fordi de allerede har mange lærlinge ansat.
Nogle virksomheder er også så specialiserede, at et krav om lærlinge til ét udbud ikke giver mening, da der ikke vil være arbejde nok til en lærling i virksomheden generelt.

Vi medvirker meget gerne i udformningen af en udbudspolitik i Odense Kommune med en nuanceret brug af sociale klausuler og ser frem til en god dialog.

Af næstformand Fleming Frederiksen
Indlægget er bragt i Fyens Stiftstidende den 21. januar 2014

Kontakt

Amalie Klitgaard

Pressemedarbejder
Amalie Klitgaard
Telefon: 2070 0135
akl@arbejdsgiverne.dk