Sikkerhedsstyrelsen trækker forbud tilbage

Sikkerhedsstyrelsen har nu trukket det salgsforbud tilbage, de udstedte i november 2013 på en række invertere til solcelleanlæg, som ifølge Sikkerhedsstyrelsen udgjorde en alvorlig sikkerhedsfare for forbrugerne.

Det var og er efter DS Håndværk & Industris mening ganske uhørt, at Sikkerhedsstyrelsen uberettiget sendte advarsler og påbud ud, som direkte ramte virksomheder på deres levebrød. Vi var ikke enige i forbuddet dengang, men vi kæmpede forgæves i forhold til at få Sikkerhedsstyrelsen til at lytte.

Nu indrømmer Sikkerhedsstyrelsen så, at de tog fejl, men indrømmelsen er pakket ind i tekniske ord og vage formuleringer. 

Vi mener, at det er overraskende, at styrelsen - som bør have den højeste tekniske viden på området - kan tage så meget fejl, det er overraskende, at de er så længe om at finde ud af det, og det er ikke mindst overraskende, at de ikke er bedre til at kommunikere det ud nu med en klar og utvetydig undskyldning til de berørte virksomheder og forbrugere.