lærling indtaster på maskine

Sammen er vi stærkere

Forholdet mellem lærlinge, arbejdsgivere, skoler og svende er et samarbejde. Det handler om at løfte en opgave i fællesskab. Det er værd at huske på i den seneste debat om manglen på praktikpladser, hvor kritikken har ramt virksomhederne -  ganske forståelig. Hvis der ikke bliver antaget lærlinge, får man ikke uddannet den nye generation af håndværkere. Men der er mange, der her bærer et ansvar. 

Vores medlemsvirksomheder, som er små og mellemstore virksomheder indenfor håndværk og industri, hører til de virksomheder, der tager flest lærlinge. Det er en betydelig uddannelsesmæssig opgave, man her løfter. Det siger vi ikke bare for at pudse vores glorie, men mere for at sige, at sværere behøver det ikke være.      

Der hvor det halter med at tage lærlinge er i offentlige virksomheder, og i de helt store virksomheder, der ellers har masser af ressourcer til at håndtere det papirarbejde, der følger med. I de virksomheder skal man virkelig kigge langt for at få øje på en lærling. Det kan der sikkert være mange grunde til. I Ugebrevet A4 kan man læse, at arbejdsgiverne siger nej tak til lærlinge, fordi de er for dårlige. 

Det er nok sat lidt på spidsen. Men lærlingene kan blive bedre, og de har faktisk også et ansvar. De kan eksempelvis i højere grad køre rundt og banke på hos virksomhederne. Selv om kontakten kan gå gennem skolen i dag, er det jo ikke forbudt selv at tage rundt og besøge et par arbejdsgivere og vise noget vilje.  

Erhvervsskolerne kan også blive bedre. Vi anbefaler et tættere samarbejde lokalt mellem virksomheder og erhvervsskoler. Og så er der svendene. Det er givetvis ikke altid nemt at komme ind i en virksomhed som lærling. Her har svendene også en pligt til at gøre plads i kollegaskabet.

I de små og mellemstore virksomheder kan man også blive bedre til at håndtere lærlinge. Vi er alle nødt til at gøre det bedre. Udfordringen med lærlinge er en fælles udfordring, og her skal erhvervsskoler, små virksomheder, store virksomheder, svende, mestre og lærlinge alle stramme sig an. Så skal vi nok få det løst - så svært er det nemlig heller ikke.

Af hovedbestyrelsesmedlem Hanne Nylev