Finn Kyed

Plads til praksisorienterede uddannelser

af uddannelseschef Finn Kyed

Tidligere minister Bertel Haarder kaldte i Børsen den 6. januar 2014 til kamp mod uddannelsessnobberiet under titlen ”Hurra for mesterlæren”. Bertel Haarder taler for en mere praksisorienteret tilgang til uddannelser, og jeg kan ikke være andet end enig.

Produktivitetskommissionen kom umiddelbart inden jul med en rapport om uddannelse og innovation. Danmark er et af de lande, der bruger allerflest penge på uddannelse, men vi får ikke nok viden og kompetencer for pengene til at kunne sikre en højere produktivitet. Der er brug for, at vi lægger meget mere vægt på kvalitet i uddannelserne og deres relevans for arbejdsmarkedet. Skal vi danskere kunne øge vores velstand og velfærd ved at blive mere produktive, er det en forudsætning, at vi har den fornødne viden og kompetencer og er i stand til at bruge begge dele.

Alt for mange unge vælger i dag det almene gymnasium fremfor en erhvervsuddannelse. 18 % af de gymnasieelever, der blev studenter i 2001, har efterfølgende taget en erhvervsuddannelse, og det har selvsagt kostet samfundet mange penge.

Det er på tide, at vi i Danmark erkender og handler på, at en praktisk orienteret uddannelse f.eks. som smed eller industritekniker er mindst lige så attraktiv og samfundsgavnlig som en akademisk uddannelse. Der vil i de kommende år blive behov for langt flere faglærte medarbejdere i industrien og håndværket – ellers vil vi halte bagud og tabe terræn.

Der vil givetvis også være behov for, at en del af disse efterfølgende tager en videregående uddannelse f.eks. til ingeniør. På den baggrund er det mit ønske, at vi kan etablere et meget større samarbejde mellem vores virksomheder, folkeskolen, erhvervsskolerne og de videregående uddannelsesinstitutioner, end det er tilfældet i dag. Lad os åbne dørene ind til hinanden og i fællesskab dele hinandens viden og kompetencer. Det giver øget produktivitet til gavn for samfundet.

 

7. januar 2014