Ny overenskomst

Ny overenskomst med Teknisk Landsforbund

Onsdag indgik DS Håndværk & Industri en ny treårig overenskomst med Teknisk Landsforbund. Overenskomsten omfatter 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el- og vvs-virksomheder.

Økonomien i forliget er det samme som på industriens område.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

  • Større mulighed for at bruge selvvalgt uddannelse i forbindelse med opsigelse
  • Timer til job- og uddannelsesvejledning i fagforening/a-kasse ved opsigelse
  • Bedre vilkår ved barsels- og forældreorlov
  • Funktionsløn
  • Mulighed for at afvige overenskomsten ved organisationernes medvirken
  • 1 procent mere på Fritvalgskontoen
  • Forhøjelse af satser og tillæg
  • Højere elevløn

”Vi har haft nogle rigtigt positive forhandlinger. Vi er enige om, at vi sammen skal arbejde for en udvikling af området og en yderligere styrkelse af konkurrenceevnen. Set fra vores side, er vi særligt glade for mulighederne for øget fleksibilitet og for indførelsen af funktionsløn – det vil betyde meget for virksomhederne i deres dagligdag", siger DS Håndværk & Industris formand, Jim Stjerne Hansen.

I Teknisk Landsforbund fremhæver forhandlingsleder Johanne Gregersen, at aftalen vil styrke Den Danske Model: ”Vi har nået et resultat, der giver medlemmerne af Teknisk Landsforbund nogle klare forbedringer – både i form af penge, bedre uddannelsesmuligheder og større tryghed ved opsigelse. Derudover giver aftalen også plads til, at vi nu kan få en tillidsrepræsentant allerede ved 4 TL’ere i en virksomhed, og ikke mindst har vi fået aftalt nogle fornuftige rammer for anvendelsen af funktionsløn”, siger forhandlingsleder Johanne Gregersen.

Læs mere her.

 

 27. februar 2014