Jim Stjerne Hansen

Ny overenskomst med HK/Privat

Mandag indgik DS Håndværk & Industri en ny treårig overenskomst med HK/Privat. Overenskomsten omfatter de kontoransatte på 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el- og vvs-virksomheder.

Økonomien i forliget er det samme som på industriens område.

”Vi har haft meget positive og konstruktive forhandlinger i en god tone. Det er vigtigt for os, at vi generelt har fået bedre forhold for uddannelse af medarbejderne og samtidigt får styrket kompetencen blandt ledige. Og så betyder overenskomsten, at der nu er mulighed for fleksibilitet og andre konkurrencemæssige forbedringer på virksomhederne og for at indgå overenskomstfravigende aftaler i et forum med organisationernes medvirken," siger DS Håndværk & Industris formand, Jim Stjerne Hansen.

Hovedpunkterne i overenskomsten er herudover:

  • En uges yderligere kursus ved afskedigelse
  • 2 timers frihed til job- og uddannelsesvejledning i fagforening/a-kasse ved afskedigelse
  • Bedre vilkår ved barsels- og forældreorlov
  • Funktionsløn fra første dag samt for voksenlærlinge over 25 år  
  • 1 procent mere på Fritvalgskontoen
  • Forhøjelse af satser og tillæg
  • Højere lærlingeløn
  • Betaling af skoleophold for lærlinge, når det er nødvendigt

Læs mere her.

 25. februar 2014