Jim Stjerne Hansen og Keld Bækkelund Hansen

Ny overenskomst i hus

Torsdag indgik Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet samt 3F en ny treårig overenskomst med DS Håndværk & Industri. Overenskomsten omfatter ca. 12.000 ansatte på 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el- og vvs-virksomheder.

Økonomien i forliget er det samme som på industriens område.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

  • En uges yderligere kursus ved afskedigelse
  • 2 timers frihed til job- og uddannelsesvejledning i fagforening/a-kasse ved afskedigelse
  • Bedre vilkår ved barsels- og forældreorlov
  • 1 procent mere på Fritvalgskontoen
  • Forhøjelse af satser og tillæg
  • Højere lærlingeløn
  • Betaling af skoleophold for lærlinge, når dette er nødvendigt.


DS Håndværk & Industri hæfter sig ved, at aftalen er med til at rette op på konkurrencekraften i de små og mellemstore virksomheder. ”Lønmodtagerne har været meget ansvarlige i forhandlingerne. Aftalen er et godt resultat, som betyder, at vores medlemsvirksomheder kan styrke deres konkurrenceevne og bevare arbejdspladser i Danmark. Sammen med en fornuftig lønudvikling vil denne overenskomst sikre en fortsat ordretilgang og beskæftigelse inden for vores branche", siger DS Håndværk & Industris formand, Jim Stjerne Hansen.

I Dansk Metal fremhæver forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, at aftalen vil styrke medlemmernes jobmuligheder: ”Vi har nået et resultat, der giver medlemmerne af Dansk Metal nogle klare forbedringer – både i form af penge, bedre uddannelsesmuligheder og større tryghed ved opsigelse. Derudover giver aftalen også plads til, at tillidsrepræsentanterne kan forhandle ekstra hjem ved de lokale lønforhandlinger”, siger forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, der også hæfter sig ved, at aftalen har en række elementer, der styrker den danske model som fx brug af fagforeningen til job- og uddannelsesrådgivning ved opsigelse.

Læs mere her.

 20. februar 2014