Lise Daldorph

Kan du se skoven for alle træerne?

Det er efterhånden almindeligt kendt, at man skal ud på eksportmarkederne, hvis man skal klare sig som industrivirksomhed. Og det er ganske vist – kun de færreste bliver fede af danske kunder. På den baggrund er det jo godt, at de små og mellemstore danske virksomheder er så gode til at skabe nye produkter og få gode ideer, der kan sælges på andre markeder…

Men alligevel er det stadig svært for mange små danske virksomheder at komme i gang med eksport. Vi kan i hvert fald se, at det kun er forholdsvis få af vores medlemsvirksomheder, der for alvor mærker suset.

Og hvordan kan det være, når der er masser af hjælp at hente? Hos Eksportrådet, Væksthusene og Erhvervscentrene, som står på nakken af hinanden med gode tilbud til de små virksomheder. Faktisk så mange og så ofte, at det er svært at se skoven for bare træer… Og det er netop en af de helt store udfordringer – virksomhederne har vanskeligt ved at navigere i alle de forskellige tilbud om støtte og rådgivning.

Alle tilbyder de både faglig og økonomisk bistand. Men hvad hjælper det, når der stadig er mange udfordringer i forbindelse med rent faktisk at benytte de mange og gode tilbud. For eksempel hører jeg fra virksomhederne, at de synes, det er svært at leve op til kravene til den tid, de skal investere. Det kan også godt være, de får en køreplan for, hvordan de skal komme videre – men hvad hjælper det, når de reelt ikke har nogen i virksomheden, der kan følge sagen til dørs? Nogle gange er virksomhedens geografiske placering helt banalt en udfordring: Hvad hjælper det at finde det helt rigtige tilbud i Nordjylland, når man bor på Fyn?

I Danmark vil vi det bedste, og vi har så mange gode ideer til, hvordan vi kan hjælpe de små virksomheder i gang med eksport. I markedsføringssprog kalder man det en push-strategi – vi skubber på af alle kræfter med ”vi-ved-hvordan” og ”gør-bare-sådan” på virksomhedernes vegne. Men kunne det tænkes, at det ville gøre en (større) forskel, hvis vi puttede alle pengene i en stor pulje og lod virksomhederne søge af puljen, når de selv havde gjort sig tanker om, hvad og til hvilke markeder. Hjælpe dem videre ved at lade puljen om ikke fuldt ud finansiere så støtte massivt til det, som virksomheden selv vurderede som deres behov.

Lad nu virksomhederne selv tage det første initiativ og selv sige, hvad de har brug for eksportstøtte og rådgivning til. Vi kunne jo kalde det pull-strategi…

Af internationaliseringskonsulent Lise Daldorph