Jani Lykke Methmann

Fagentrepriser gavner lokal beskæftigelse

Produktivitetskommissionen kom for nylig med sin sjette rapport. En af konklusionerne i rapporten er, at staten bør udlicitere flere af de offentlige opgaver til private aktører. Opgaver til en værdi af 300 mia. kr. vel at mærke.

En konklusion som DS Håndværk & Industri naturligvis bifalder. Udbud og licitering på flere opgaver vil både gavne den offentlige sektor, som ønsker at spare penge, og den private sektor, som får flere opgaver at byde på.

Et andet budskab i rapporten er, at kommunerne ikke skal tage særlige hensyn til lokale leverandører, fordi det hæmmer konkurrencen. Det er en konklusion, vi til gengæld ikke er enig i. Det hæmmer ikke konkurrencen, tværtimod. Hvilket flere af de store kommuner allerede har erfaret.

Eksempelvis inviterede Odense Kommune i januar i år den fynske byggebranche til et informationsmøde, hvor de forskellige entrepriser i forbindelse med ombygningen af Thomas B. Thriges Gade blev præsenteret. Dette har uden tvivl givet de lokale virksomheder de bedste betingelser for at byde ind på opgaverne. Men så længe kommunen følger lovgivningen, mener jeg ikke, der er noget forkert i denne fremgangsmåde. Desuden vil udbud i fagentrepriser stadig sikre, at mange virksomheder kan byde ind og dermed beholde den store konkurrence med lavere pris for udbyder til følge.

Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det dog afgørende, at der bliver tale om helt eller delvist udbud i fagentrepriser og ikke som totalentrepriser. Fagentrepriser er vejen frem, hvis vi fortsat skal have små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Og heldigvis ser vi nu flere og flere kommuner, der prioriterer området og er begyndt at skifte udbudsform, når de sætter gang i bygningsrenoveringer eller nybyggeri.

Fagentrepriser gør det lettere for de mindre virksomheder at byde på opgaverne og giver dermed mulighed for at bevare og øge beskæftigelse og produktion lokalt. Og det betyder øgede skatteindtægter for kommunen.

Kommunerne har også set, at der rent faktisk er penge at spare ved at udbyde i fagentrepriser. For eksempel forventer Aarhus Kommune at spare 5 til 10 mio. kr. om året i perioden 2013-2016 bare på at have udbudt de håndværkerydelser, der er forbundet med kommunens 950 ejendomme, i mindre fagentrepriser.

Alt i alt er fagentrepriser en rigtig god idé for forretningen Danmark – det kan både spare samfundet for penge og bevare og give øget beskæftigelse lokalt.
Det er vist det, man kalder en win-win situation.

 

Af direktør Jani Lykke Methmann
Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 4. marts 2014