Debat på Folkemødet 2014

Erhvervsstøtteordninger skal være mere gennemskuelige

Erhvervsstøtteordningerne kan sagtens gøres meget mere gennemskuelige. Det var udmeldingen fra socialdemokraterne ved en debat arrangeret af DS Håndværk & Industri og Væksthusene på Folkemødet. Her debatterede blandt andet politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokratiet og DS Håndværk & Industri støtteordningernes muligheder.     

Jani Lykke Methmann, direktør i DS Håndværk & Industri, beskrev hvordan mange mindre virksomheder har svært at få et overblik over de mange forskellige erhvervsstøtteordninger.

- I virksomhederne spørger de sig: hvad er det støtteordningen hedder i dag? Det er svært at vide eftersom skiftende regeringer og politikere alle har skullet sætte deres navn på. Derudover er det rigtig vigtigt, at man ikke favoriserer bestemte brancher. Den enkelte støtte skal være for alle virksomheder, sagde hun.

Benny Engelbrecht mente, at det er uundgåeligt, at man støtter nogle brancher mere end andre.
- Energiteknologi er i dag det hurtigst voksende teknologiområde. Og her har Danmark en førerposition på hele verdensmarkedet. I fremtiden skal vi i høj grad leve af at eksportere nye teknologier. Derfor ville vi da skyde os selv i foden, hvis vi ikke satsede på det, sagde han. Generelt mente han også, at det var noget ”klynk”, at høre virksomhederne tale om støtteordninger.

- Det handler mere om hvordan, man gør det lettere at skaffe risikovillig kapital. Og hvordan man kan sikre at risikovillig kapital bliver lettere tilgængelig. Vi er jo ikke ideologer. Vi vil bare gerne skabe nogle arbejdspladser. Men erhvervslivet skal ikke være på støtten, sagde han.
Han indrømmede dog, at erhvervsstøtteordningerne har været for ugennemskuelige på en måde, der særligt er gået ud over de mindre virksomheder.

- Når man har erhvervsstøtteordninger, skal man også sikre, at de bliver ordentlig kendt. Der har der nok været en tendens til, at det mest var de store virksomheder, der kunne finde ud af, hvor de lå. Derfor vil vi også arbejde politisk på, at det bliver mere gennemskueligt, sagde han.