lærling arbejder på computer

Danmark har brug for dygtige ingeniører og håndværkere

De unge strømmer til ingeniøruddannelserne. Det viser de friske tal for optaget på de videregående uddannelser. Størst er stigningen i søgningen til den meget erhvervsrettede diplomingeniøruddannelse. Den har ti procent flere søgt i år. Det er vi rigtig glade for i DS Håndværk & Industri. Vores medlemsvirksomheder og Danmark generelt har brug for masser af dygtige ingeniører.

Men vi har også brug for dygtige håndværkere, og her kunne man tidligere på året også glæde sig over en vis fremgang, da flere folkeskoleelever for første gang siden 2001 valgte at søge ind på en erhvervsuddannelse. 19,6 procent af folkeskoleeleverne valgte at sætte kryds ved en erhvervsuddannelse. Stigningen er kun på 0,8 procentpoint. Men det er alligevel betydeligt, hvis det er det første tegn på, at kurven er knækket. 

Fremover vil man måske opleve en stadig større søgning til erhvervsuddannelserne. Og det vil der også være god grund til. Med en erhvervsuddannelse i hånden har de unge rigtig gode udsigter til beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at blive selvstændige. Skulle de senere få lyst til at læse videre, er den vej også åben. 

I DS Håndværk & Industri arbejder vi på at få gjort op med den misforståelse, at en håndværksuddannelse karrieremæssigt er lidt af en blindgyde. Faktisk så viser de seneste tal fra tænketanken DEA, at faglærte med et svendebrev i hånden, der læser videre på en videregående uddannelse - for eksempel til ingeniør - har et lavere frafald end deres medstuderende. 

Derudover har det uden tvivl stor værdi på skolebænken at være i besiddelse af praktisk erfaring om det område, man studerer. Derfor så vi gerne, at langt flere folkeskoleelever valgte en erhvervsuddannelse fremfor per automatik at søge mod gymnasiet. Husk på at de seneste fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der om bare seks år vil mangle 30.000 håndværkere. Men det er som om, at der med de seneste tal for uddannelsesvalg generelt er kommet mere håndværks og industrivenlige boller på suppen.

Af formand Fleming Frederiksen