Bygningsstål

CE-mærkning af bygningsstål misbruges

Der er masser af gode rådgivende ingeniører. Men der er også en gruppe af små og store syndere, der ikke er deres ansvar bevidst.

De store syndere er rådgivere i virksomheder - også med gode, anerkendte navne - der for at holde prisen nede ”tilfældigvis” helt glemmer at gøre bygherren opmærksom på det krav til CE-mærkning med tilhørende dokumentation, der træder i kraft den 1. juli.

Jeg har på det sidste hørt fra flere virksomheder, at nogle rådgivere er ligeglade med, om kravene til mærkning bliver overholdt. De går kun efter prisen. Og her kan det gå galt. For hvad sker der, hvis arbejdet er udført af en ikke-certificeret virksomhed, og rådgiveren senere pludselig spørger - hvor er dokumentationen?

Så vil den uheldige smed blive stillet over for følgende konsekvenser: At stål- eller aluminiumskomponenterne er ulovlige og derfor skal fjernes og erstattes af nye lovlige. Eller at bygherren beder om en kreditnota, så smeden ikke får betaling for sit arbejde.

Og så er der de små syndere, der bare sjusker. Mange rådgiverne er i disse måneder endelig blevet bevidst om kravene til stålkomponenter til eksempelvis bygninger. Her er der sket en væsentlig forbedring. Omkring halvdelen af de udbud, jeg ser, lever nu rent faktisk op til lovens krav om at angive de klasser, der bestemmer hvilke krav, der af hensyn til sikkerheden stilles til virksomhederne ved forskellige opgaver - de såkaldte EXC1 til EXC4.

Den anden halvdel angiver i bedste fald en konsekvensklasse CC1 til CC3, som fremstillingsvirksomhederne ikke kan bruge til noget, og mange rådgivere angiver stadig den danske norm DS 412 som grundlag. Den udgik for over 5 år siden.

Det værste jeg har set i år, var en rådgiver der henviste til en standard, der blev trukket tilbage i 1988. Med den sag - og lignende fadæser - i tankerne er det måske en ide, at den enkelte rådgiver gennemgår sin kasse med standardudbuds-materiale for at undgå at blive helt til grin. Måske var der et par standarder, der kunne trænge til en udskiftning.

af industrikonsulent Jens Krogsgaard