Mikael Tipsmark

Mikael Tipsmark, branchechef

Hvor er det skoen trykker for revisorerne?

Den anden dag var FSR Danske Revisorer i byen med endnu et af deres mange budskaber om problemer med regnskab. De havde fået lavet en undersøgelse af Experian, der konkluderede at halvdelen af alle små danske selskaber ligger i kreditrisikogruppen ”høj” eller ”meget høj”. 

Jeg synes, det vil være på sin plads at komme med den kommentar, at selvom risikoen er større hos de små virksomheder, så vil tabets størrelse alt andet lige også være mindre i den lille virksomhed. En større sandsynlighed for et tab må blive opvejet af beløbets størrelse.    

FSR’s budskab tegner i øvrigt et billede af mindre virksomheder, som peger noget imod andre nyere undersøgelser. Eksempelvis har revisionsvirksomheden BDO netop gennemgået 20.000 årsregnskaber og foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de mindre virksomheder. Her var konklusionen, at de mindre virksomheder har øget deres indtjening med 13 procent det sidste år, og at det er lykkedes at trimme virksomhederne og holde lønomkostningerne i ro. Det tegner et lidt andet billede.
 
FSR Danske Revisorer hævder, at det netop er antallet af oplysninger i regnskabet, der kan forårsage de negative kreditvurderinger. Der er sikkert mange, der ikke ved, at der netop er blevet lavet om på revisionspligten, så de mindre virksomheder ikke behøver at få lavet et lige så omfattende regnskab som tidligere. Dermed bliver regningen til revisoren også betydelig mindre. Det er uden tvivl noget, der kan mærkes. 

Efterfølgende har der været en strøm af artikler med revisorernes brancheorganisation FSR som kilde, der fortæller, hvor galt det står til med de mindre virksomheders regnskaber, kreditværdighed og økonomi. Om det er et rent tilfælde, kan jeg selvfølgelig ikke afgøre. Men det er svært at se, at det står så galt til, som revisorernes brancheforening gerne giver indtryk af.

Af Mikael Tipsmark, branchechef