Fleming Frederiksen

Mere udenlandsk arbejdskraft løser ikke problemet

Der tales for tiden varmt for, at Danmark skal importere mere udenlandsk arbejdskraft til håndværksvirksomheder og industrien. Det skal ske ved at sænke grænsen for hvor meget, man skal kunne tjene for at få adgang til landet. Desværre tales der ikke så meget om, at virksomhederne ville råde over meget mere arbejdskraft, hvis de selv tog flere lærlinge ind.

 
Problemet er let at forstå. Mangel på håndværksuddannet arbejdskraft truer produktionen. I flere industrivirksomheder oplever de, at de ikke kan overholde leveringstider på grund af mangel på arbejdskraft. Og så skal der handles. Men det ville da være klogt at vælge en løsning, der ikke bare løser problemet nu og her, men som også forhindrer, at man ikke står i samme situation i fremtiden.  

Det er ikke fordi, at der principielt er noget i vejen med at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Mange industrivirksomheder er nødt til at ansætte udenlandske arbejdere. Og i mange forskningsbaserede virksomheder er de helt afhængige af at have en tilgang af udenlandsk arbejdskraft for at kunne udvikle sig.     

Men når man taler om mangel på arbejdskraft, skal man i samme åndedrag sige ordet lærlinge. Det handler om at investere i fremtiden. Når man tager lærlinge ind, giver man noget af sin virksomhed. Senere kan man høste frugten, når man har dygtige, faglærte håndværkere at ansætte. Ikke at have blik for at få uddannet den næste generation af håndværkere, men bare finde endnu billigere arbejdskraft i udlandet, er et samfundsmæssigt selvmål.

Små og mellemstore virksomheder inden for håndværk og industri hører til de virksomheder, der tager flest lærlinge. Der, hvor det halter med at tage lærlinge, er i de helt store virksomheder. Samtidig hersker der også nogle fordomme om erhvervsuddannelserne som begrænser tilgangen af unge. 

De fordomme skal vi have gjort op med. For med en erhvervsuddannelse i hånden har de faktisk rigtig gode udsigter til beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at blive selvstændige. Skulle de senere få lyst til at læse videre, er den vej også åben. 
Men flere virksomheder skal være med til at tage ansvar for at få uddannet den næste generation. For deres egen virksomheds skyld. For de unges skyld, der har brug for praktikpladser. Og for samfundets skyld, der helt indlysende har brug for at være bare nogenlunde selvforsynende med arbejdskraft.

Af Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne