Tænk nye tanker netværket i Arbejdsgiverne

Kursus-serie og netværk for
"Tænk nye tanker"

Som medarbejder kan du i høj grad være med til at præge udviklingen og væksten på din arbejdsplads.  Men ofte gør vi, som vi plejer, eller vi er tilbøjelige til at se udfordringer i stedet for muligheder. 

Din tankegang og din adfærd kan ikke skilles ad. Og en positiv tankegang giver dig overskud, overblik, energi og robusthed. Hvis du har viljen, er det muligt at træne sig til en sådan tankegang, som er forudsætningen for positive adfærdsændringer, der kan bidrage til vækst for din arbejdsplads. 

Arbejdsgiverne og firmaet CorePerformance har udviklet kursus-serien "Tænk nye tanker - og skab endnu bedre resultater", som giver dig nye mentale værktøjer, som du kan bruge på jobbet til også at påvirke dine kollegaers måde at tænke på omkring jeres arbejdsopgaver. På den måde kan I sammen gøre hinanden bedre og blive endnu bedre til at realisere både mål og effektivitet for arbejdspladsen.

Første kursus (kursus 1) er en øjenåbner, hvor virksomhedens ressourcepersoner mødes på kryds og tværs af faglighed. Formålet her er at ruste deltageren til det andet kursus (kusus 2), som er et forløb i egen virksomhed.

Læs mere her:

Kursus 1: Åbent kursus

Kursusindhold:

  • Hvilke værktøjer har du allerede nu i din mentale værktøjskasse?
  • Din vilje til at ville udvikle din tankegang og måde at mærke efter
  • Evnen til at omsætte din tankegang til en ny måde at gøre tingene på
  • Er der en sammenhæng mellem dine mål og måden, de realiseres på?
  • Din tankegang skaber altid dine resultater; men hvilke resultater?
  • Hvordan kan du aktivt bruge din mentale værktøjskasse til at gøre dig selv og dine kollegaer i virksomheden bedre?

Målgruppe:

Kurset er målrettet medarbejdere, ledere og arbejdsgivere, der ønsker at udfordre deres vanlige tankegang og er nysgerrige på at se, hvad det kan skabe af personlige resultater såvel som resultater for virksomheden.

Kursus 2: Virksomhedstilpasset kursus

Efterfølgende tilbydes et virksomhedstilpasset kursus, som foregår i egen virksomhed, og med det fokus virksomheden har behov for. Agendaen tager selvsagt udgang i samme tankegang, "Tænk nye tanker", men med et undertema, som virksomheden selv vælger for at engagere medarbejderne. På dette kursus vil virksomhedens medarbejde arbejde ud fra et mindset, der er tilpasset virksomheden.

Målgruppe:

De virksomhedstilpassede kurser er målrettet virksomhedens medarbejdere, der dagligt fastholdes til at udfordre deres vanlige tankegang, og som også er nysgerrige på at se, hvad det kan skabe af personlige resultater såvel som resultater for virksomheden.

Netværk for deltagere

På baggrund af de to kurser, har vi dannet en netværksgruppe, hvor du sammen med andre medlemmer, der har deltaget i kurserne, får mulighed for at sparre og træne dine tankegange, hvilket er forudsætningen for positive adfærdsændringer, som igen giver positivt afkast.

Ved at arbejde med positive tanker opnår medarbejderen overskud, overblik, energi og robusthed. 

Målgruppe:

Deltagende medarbejdere fra virksomheder, der har deltaget i ”Tænk nye tanker"-kurserne.

Arbejdsredskaber

Sidst men ikke mindst lanceres simple værktøjer, hvor "alt er på ét bræt", og dermed gør det nemt, uden de store digre værker, at fintune virksomheden.
Se et eksempel her.

Målgruppe:

Værktøj målrettes optimering af, og har sigte på, de bedste resultater såvel for medarbejdere som for virksomheden.

Kontakt Svend Bondo hos Arbejdsgiverne for nærmere information om kurser og netværk på 2974 3768 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

NETVÆRK OM MENTALE VÆRKTØJER

Er du interesseret i at netværke om koncept og udvikling – altså gøre hinanden bedre – så henvend dig her med dine input, og hvad du mener netværket kan bidrage med.

Læs hvad PAKMA fik ud af et virksomhedstilpasset kursus.

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk

NETVÆRK I ARBEJDSGIVERNE

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer