Skattefri sundhedsordning for vvs'ere pr. 1. oktober 2012

Alle medarbejdere, der arbejder under § 48 (tidligere § 46) i timelønsoverenskomsten, skal have en sundhedsordning.

Sundhedsordningen skal træde i kraft 1. oktober 2012, den skal tegnes i Industriens Pension, og udgiften er 500 kroner om året pr. medarbejder.

Rigtigt mange medlemmer af Arbejdsgiverne har i forvejen en sundhedsforsikring, som de ønsker at beholde i stedet for at tegne en ny i Industriens Pension. Derfor har vi forsøgt at aftale med timelønsforbundene, at man kan beholde eksisterende sundhedsforsikringer i stedet for at tegne den sundhedsordning, der er aftalt i overenskomsten. Men det er ikke lykkedes at nå frem til sådan en aftale.

Arbejdsgivernes medlemmer skal derfor være opmærksomme på, at det vil blive betragtet som overenskomstbrud, hvis man ikke pr. 1. oktober har tegnet en sundhedsordning i Industriens Pension for sine vvs-medarbejdere.

Bestemmelsen gælder altså også, hvis virksomheden allerede har en sundhedsforsikring eller sundhedsordning i et andet selskab.

Bemærk, at vvs-energitekniklærlinge nu og frem til foråret 2013 skal oprettes manuelt i Industriens Pension for at undgå, at man (ved at bruge pensionskode 11604) kommer til at betale pension af beløbet. Industriens Pension foretager denne manuelle registrering - ring til Helle Nielsen i Industriens Pension på direkte telefon 3366 8210, så tilmelder hun jeres lærlinge til sundhedsordningen.

 

Indhold og praktiske forhold

Med sundhedsordningen har medarbejderne ubegrænset adgang til tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis de har smerter eller andre problemer i led, muskler og sener. Det eneste krav er, at problemet skal være arbejdsrelateret. Medarbejderne skal ikke have en henvisning fra en læge for at kunne få behandlinger.

Sundhedsordningen giver også adgang til tre former for telefonrådgivning:

  • Psykologisk rådgivning om arbejdsrelaterede problemer
  • Misbrugsrådgivning
  • Sundhedsrådgivning 

Pris og betaling


Prisen for sundhedsordningen er 500 kroner om året pr. vvs-medarbejder. I betaler for hver måned, en medarbejder er med i ordningen. Da ordningen er pligtig, skal medarbejderen ikke beskattes af beløbet.

Betalingen for den overenskomstaftalte sundhedsordning ligger ud over det overenskomstaftalte pensionsbidrag og opkræves forud a conto en gang om året.
 

Sundhedsordning eller sundhedsforsikring - og hvad med de eksisterende sundhedsaftaler?


Der er forskel på en sundhedsordning og en sundhedsforsikring.

En sundhedsordning er forebyggende og omfatter kun arbejdsrelaterede behandlinger – der gælder ikke et maksimum for behandlingerne, og der kræves ikke henvisning fra egen læge, før behandlingen kan iværksættes. Det er især disse forhold, der har været afgørende for Blik- og Rørarbejderforbundets holdning til, at sundhedsordningen skal tegnes i Industriens Pension.

Vi gør på denne baggrund opmærksom på, at vores medlemsvirksomheder som udgangspunkt bør opsige deres eksisterende sundhedsforsikringer, hvis virksomheden ikke vil beholde begge ordninger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en sundhedsforsikring kan anses som kutyme eller være aftalt i en lokalaftale eller som led i lønforhandlinger på virksomheden. I sådanne tilfælde kræver en opsigelse af den eksisterende forsikring en opsigelse af lokalaftalen, en genforhandling eller en kapitalisering af den eksisterende sundhedsforsikrings værdi.
 

Sundhedsordning for smede og andre medarbejdere


Smede og andre medarbejdere kan få en tilsvarende sundhedsordning, men da det ikke er en del af overenskomsten, er den frivillig for virksomheden.  Prisen er 500 eller 600 kr. årligt - afhængigt af, om medarbejderen er i Industriens Pension i forvejen (f.eks. en smed) eller ikke (f.eks. en funktionær).

Kontakt Industriens Pension, hvis du er interesseret i en aftale for denne gruppe medarbejdere.
 

 


Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattepligtig

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på en sundhedsforsikring og en sundhedsordning. Sundhedsforsikringen dækker udgifter til behandling på et privathospital, mens sundhedsordningen er forebyggende og udelukkende dækker arbejdsrelaterede behandlinger.

Fra den 1. januar 2012 er præmien til en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring skattepligtig.

Sundhedsforsikringer (eller behandlingsforsikringer, som de også kaldes) er skattepligtige, som de ser ud i dag, hvor de dækker både fritidsrelaterede og arbejdsrelaterede skader. Det er hele beløbet, der er skattepligtigt, undtagen den del af præmien, der relaterer sig til misbrugsafvænning, som stadig er skattefrit.
Dette gælder forsikringer fra Codan Care, Danica, IF, PFA, Skandia, Topdanmark og Tryg.

 

Mere information

Hvis forsikringen ”kun” dækker, så længe medarbejderen er ansat, skal beskatningen ske i de enkelte lønperioder, hvor medarbejderen er dækket af forsikringen.

Virksomheder der havde hovedforfald i 2011 med årlig betaling, og hvor behandlingsforsikringen dermed går ind i 2012, har skattefrihed indtil hovedforfald i 2012. Vær dog opmærksom på, at nyansatte medarbejdere i løbet af 2012 er skattepligtige, da de først har erhvervet sundhedsforsikringen på et tidspunkt, hvor den var skattepligtig.

Beløbet indberettes af virksomheden månedsvis som A-indkomst via felt 26 i e-indkomst.

 

Særligt om forsikringer fra Mølholm

Mølholm har som eneste leverandør ageret på de nye regler allerede pr. 1. januar 2012, hvor de har opdelt deres produkt i moduler.

  1. Bedre Helbred Eksklusiv – Der er en sundhedsordning til behandling af arbejdsrelaterede skader (skattefritaget jf. Statsskatteloven § 4)
  2. Misbrugsbehandling – Behandling af misbrug (skattefritaget jf. ligningsloven § 30)
  3. Sundhedsforsikring, Arbejde – Operation af arbejdsrelaterede skader (skattefritaget jf. Statsskatteloven § 4)
  4. Sundhedsforsikring, Fritid – Operation og behandling af fritidsrelaterede skader (skattepligtig jf. ligningsloven § 30)

Opdelingen af produktet betyder, at medarbejderne kun bliver beskattet af omkring en tredjedel af prisen på sundhedsforsikringen (modul 4). Mølholm har sendt tillæg direkte til virksomhederne vedrørende opdelingen af produktet, og her fremgår det også, hvor meget den enkelte medarbejder skal beskattes af. Dette sker dog først, når virksomheden har hovedforfald.

Også her indberettes beløbet af virksomheden månedsvis som A-indkomst via felt 26 i e-indkomst. Det gælder også som ved de øvrige, at reglerne træder i kraft for bestående medarbejdere på den dato, virksomheden har hovedforfald, mens alle nyansatte medarbejdere fra den 1. januar 2012 skal beskattes.

 

Sundhedsforsikring og pensionsbidrag

Bemærk at der er specielle regler vedrørende indberetning, hvis sundhedsforsikringen betales ud af et pensionsbidrag.

 

 

 

Kontakt

Juridisk afdeling Juridisk afdeling
Telefon: 6617 3333