Forsikringsundtagelser, du skal være opmærksom på

En forsikring har altid undtagelser for, hvad den dækker. I nogle tilfælde kan du tegne ekstra forsikringer, så undtagelserne bliver dækkede, men der er tilfælde, som du ikke kan forsikre dig ud af.

Her er fem tilfælde, som din forsikring typisk ikke dækker:

Tyveri af løsøre under åben himmel

Har du tegnet en løsøreforsikring, dækker den din virksomheds aktiver såsom maskiner, varelager, værktøj, møbler og lignende ved blandt andet tyveri. Det er dog en forudsætning for dækningen, at der er tale om indbrudstyveri, hvilket defineres som tyveri fra en forsvarligt aflåst bygning, lokale eller lignende med tydelige tegn på opbrud.

Det vil sige, at befinder disse ting sig udendørs i en uaflåst bygning, lokale eller lignende, så dækker forsikringen ikke. Det samme gælder, hvis varer befinder sig på en indhegnet plads, eller hvis eksempelvis værktøjet ligger fremme på bygepladsen. Derfor skal varer og værktøj låses inde i en bygning eller et lokale.

Har du tegnet en forsikring gennem Arbejdsgivernes Forsikringsaftale, er forsikringen udvidet til også at dække tyveri af løsøre i en korrekt aflåst container.

Tilbyder dit forsikringsselskab alligevel en forsikring med dækning for varer under åben himmel, forudsætter den typisk høje sikringskrav som kameraovervågning, tilkoblet alarmcentral og lignende.

Skade på lånte ting

Normalt dækker en ansvarsforsikring, hvis man er gjort erstatningsansvarlig for skade på andres ting, og der skal udbetales erstatning.

Dette er dog ikke tilfældet, når virksomheder låner eksempelvis værktøj af hinanden. I sådanne tilfælde bliver de udlånte ting sidestillet som ens egne. Sker der skade på tingene, er de derfor undtaget af ansvarsforsikringen. Skaden vil heller ikke være dækket af løsøreforsikringen, da denne typisk kun omfatter brand-, vand- og tyveriskader.

Derfor er det en god idé, hvis virksomhederne indbyrdes er enige om vilkårene for udlånet.

I særlige tilfælde kan det være muligt at udvide ansvarsforsikringen med en dækning for skade på lånte ting.

Omgørelse af eget arbejde og skade på eget produkt

En ansvarsforsikring dækker ikke skader på virksomhedens egne ting eller udgiften til omgørelse af eget arbejde eller omlevering af ens eget produkt.

Hvis en vvs-virksomhed installerer en ny køkkenvasks samt armatur hos en kunde, og det efter noget tid viser sig, at arbejdet er udført forkert, så kunden har fået vandskade – så er det kun udbedring af selve vandskaden, der vil være omfattet af forsikringen. Udgiften til en ny køkkenvask, armatur og installationen af disse vil ikke være dækket, da det falder ind under omgørelse af eget arbejde samt skade på eget produkt. Derfor skal udgiften dækkes af virksomheden selv.

Det er umiddelbart ikke muligt at udvide en ansvarsforsikring, så den også omfatter omgørelse af eget arbejde og skade på eget produkt.

Indirekte tab

En ansvarsforsikring dækker aldrig indirekte tab. Det vil sige driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Er din virksomhed eksempelvis skyld i et driftsstop hos en kunde, dækker virksomhedens forsikring ikke.

Derfor anbefaler Arbejdsgiverne og Willis, at en virksomhed fraskriver sig ansvaret for indirekte tab i salgs- og leveringsbetingelserne.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at tegne en forsikring, så den dækker indirekte tab som driftstab eller andre økonomiske konsekvenstab.

Varer under transport

Når varer og genstande forlader en bygning, så ophører dækningen typisk på de almindelige løsøreforsikringer. Det kan give anledning til nogle væsentlige spørgsmål:

  • Hvem bærer risikoen under transport af varerne?
  • Hvilken type forsikring skal der tegnes for at sikre varerne under transporten?

Det er næsten aldrig transportørens ansvar, hvis der sker noget med varer eller genstande, mens de er i hans varetægt. Transportøren vil ofte enten være fri for ansvar, eller også er hans erstatningsansvar begrænset ifølge transportlovgivningen.

Derfor er det som regel enten køber eller sælger, der bærer den økonomiske risiko for skade eller tab af varer under transport. Hvem af disse to, der har ansvaret, er afhængig af leveringsbetingelserne, der er aftalt for købet.

I Danmark vil man typisk tage udgangspunkt i Købeloven, hvis der ikke er aftalt andet, mens det typisk er Den Internationale Købelov (CISG), der er gældende ved internationale handler. Ofte bliver de internationale anerkendte handels- og leveringsklausuler, Incoterms®, og så anvendt ved både nationale og internationale handler. Hvis der i handelsaftalen eller på fakturaen er henvist til Incoterms®, vil de træde i kraft i stedet for den ellers gældende lov.

Det er muligt at tegne en transportforsikring, så dine varer er dækket under transport til og fra destinationer over hele verden. Som udgangspunkt dækker en sådan forsikring køb og salg, men der kan være andre transportrisici i en virksomhed, som eksempelvis sender ting til reparation, transporterer til og fra messer og lignende.

Kontakt Willis

Der kan være mange risici forbundet med ovenstående undtagelser. Hvis du vil høre mere om, hvordan du er dækket gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale med Willis, kan du kontakte key account manager fra Willis Lars Skibsted, Bøg-Jensen på mail lsj@willis.dk eller telefon 8813 9429.

Læs mere om Arbejdsgivernes forsikringsaftale med Willis her.

Sider markeret med er låst for ikke-medlemmer.
Læs her om fordelene ved at være medlem af Arbejdsgiverne.

Kontakt

Juridisk afdeling Juridisk afdeling
Telefon: 6617 3333