Jeff Jensen

Branchekosulent, vvs - Jeff Jensen

Sivende vand giver dyre skader

De fleste kunder, der har oplevet en vandskade, ønsker ikke at stå i den situation igen. Det er dyrt og krævende for husejeren. Men skaderne stiger i disse år.

Spørgsmålet er, hvad gør vi for at sikre vores bolig fremadrettet imod vandskader. Heldigvis er der på markedet flere muligheder.

Ved installering af lækagesikringer og fugtmeldere kan man sikre sin ejendom.

  • Fugtmålere som ved konstatering af fugt ved installationer, i skakte osv. elektronisk lukker for vandet via en afspærringsventil.
  • Elektroniske sikringer, der måler vandforbrug ved hjælp af vandmåler, og afbryder flow hvis dette overstiger forindstillede værdier.
  • Fugtmålere tilsluttet alarm som giver en akustisk alarm, og sender besked via sms/mail.

Både bolig og erhverv

lækagesikringer er ikke kun en god ide på store erhvervsinstallationer med også i almindelige husinstallationer.
Der er i dag på markedet løsninger der kan sikre, både fjernvarme- og brugsvandsinstallationen.

Disse fungerer ved hjælp af målere og motorventiler monteret på installationen, som kombineret med en styreboks kan sikre mod følgeskader ved såvel udsivninger som rørbrud, ved at afbryde vand til førelsen.

Typisk vil man i styreboksen kunne indstille på en række parameter. Så løsningen bliver skræddersyet til ens behov og sikkerhed. 

To typer skader

Vandskader på bygninger er opdelt i to typer:

  • Siveskader opstår langsomt, og man oplever, at der begynder at trænge vand ud fra en samling eller på et rør. Der er oftest tale om, at der kun løber ganske lidt vand ud. Grundet den svære detektion på siveskader, kan der være store skader på bygningen til følge som eksempelvis skimmel og råd.
  • Pludselig opstået. Ved denne type skade er der sjældent nogen form for advarsel.Skaden kan ske som følge af overbelastning eller muligvis uheldigt materialevalg. Skader kan her være på både inventar og bygningen.

Rabat ved sikring

Ifølge forsikring og pension der har været en stigning i vandskader de senere år. der var i 2014 vandskader som skyldes skjulte rør for kr. 963.396.000.- og i 2016 skader for kr. 1.534.003.000.- hvilken er en stigning på 59% over to år.

Lækagesikring er også en god ide til boligen

Forsikringsbranchen støtter op om tiltag, der kan reducere antallet af vandskader og reducere erstatningsudbetalingerne.
Lækagesikringssystemer i forbindelse med vand- og varmeinstallationer mindsker omfanget af vandskader som følge af lækage, og dermed i det hele taget risikoen for større vandskader.

Derfor giver mange forsikringsselskaber en præmierabat, hvis der installeres en sådan.  

Krav om autorisation

Der er ved montering af lækagesikringer på vandinstallationer krav om autorisation.

jf. BR18 § 419 Stk. 3. Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual ved ibrugtagning. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Her har VVS’erne en mulighed for at tilbyde Service aftaler på de monterede lækagesikringer.

Læs øvrige artikler i
Magasinet Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Leif Frisk, Smedager Smede- og Maskinforretning

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk