Juleaktuelt fra Juridisk afdeling 2014

Har du styr på ferie og julelukningen i din virksomhed? Her gør vi opmærksom på de generelle regler i ferieperioden. Du er meget velkommen til at kontakte Juridisk afdeling, hvis du har spørgsmål.

Oversigt over fridage og SH-dage i forbindelse med jul og nytår 2014

Svende, arbejdsmænd og voksenlærlinge (ansat under timelønsoverenskomsten)
Den 24., 25. og 26. december samt den 1. januar har medarbejderne fri. Betaling for dagene sker i henhold til den indgåede aftale om udbetaling fra fritvalgskontoen på SH-dage. Der skal ikke udbetales mere, end der indestår på kontoen.

Lærlinge
Den 24., 25. og 26 december samt den 1. januar har lærlinge fri med normal løn.

Lærlinge, herunder voksenlærlinge under VVS-uddannelserne
Disse lærlinge har også fri den 31. december. Dette gælder dog ikke vvs-energiteknik-lærlinge. Lærlinge aflønnes med normal løn. Voksenlærlinge med betaling fra fritvalgskontoen.

Funktionærer
Har ret til frihed med almindelig løn for helligdagene den 25. og 26. december, samt 1. januar. Herudover har de overenskomstdækkede funktionærer ret til frihed med løn den 24. december.


Julelukning

Hvis virksomheden har lukket mellem jul og nytår, er det virksomhedens pligt, at pålægge medarbejderne at afholde ferie eller feriefridage disse dage med mindst én måneds varsel. Vær opmærksom på at feriefridage kun kan varsles, såfremt der er penge nok på fritvalgskontoen til, at der kan ske udbetaling med det aftalte beløb for en feriefridag.

Hvis medarbejderen har brugt al sin ferie og feriefridage inden julelukningen, skal virksomheden efter ferieloven betale medarbejderen løn på de ferielukkede dage. Dette gælder dog kun, hvis ferien er brugt under nuværende ansættelse. Hvis ferien er brugt under en tidligere ansættelse (var brugt da pågældende blev ansat) skal arbejdsgiveren ikke betale løn under julelukning.

Har medarbejderen ikke optjent over 15 dages ferie, skal arbejdsgiveren ikke betale løn under lukningen. Medlemmer af en arbejdsløshedskasse vil i stedet have mulighed for feriedagpenge.