Håndværkergaranti

Virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverne, er omfattet af Håndværkergaranti, når de arbejder for private. Garantien sikrer, at en privat kunde, der indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet. 

Håndværkergaranti dækker arbejde for op til 150.000 kroner inklusiv moms og dækker, selvom virksomheden, der skulle have udført arbejdet, er ophørt. Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

Håndværkergaranti.dk

På hjemmesiden www.håndværkergaranti.dk kan forbrugerne læse meget mere om ordningen, hvordan de er dækket og få gode råd om at finde og få udført arbejde af en håndværker. Samtidig er hjemmesiden et udstillingsvindue for de medlemsvirksomheder, der bruger garantiordningen som en del af deres markedsføring.

Arbejdsgiverne opfordrer alle medlemmer, der er dækket af håndværkergaranti, til at synliggøre det mest muligt. Læs meget mere om hvordan på www.håndværkergaranti.dk/for-virksomheder

Håndværkergaranti på KRAK

Alle Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, der er dækket af garantiordningen, bliver fremhævet på KRAK.dk med et lille garanti-logo. På den måde kan forbrugeren hurtigt se, hvem der er dækket af ordningen, når de søger efter en lokal håndværker.

Hvilke medlemmer er dækket?

Du har mulighed for at se hvem, der er dækket af Håndværkergaranti, ved at følge nedenstående link:

Søg virksomheder med Håndværkergaranti