Svejser

Varmt arbejde

"Varmt arbejde" er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning.

"Varmt arbejde" anvendes for eksempel i forbindelse med svejsning, skæring, lodning, tørring samt andet varmeudviklende værktøj, herunder el-værtøj.
"Varmt arbejde" kan forekomme i andre processer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende.

Den udførende person bør have et gyldigt uddannelsesbevis og et certifikat for at udføre ovenstående opgaver -  og lærlinge må kun i begrænset omfang udføre "varmt arbejde" under kyndigt opsyn af en person, som har bestået den nødvendige uddannelse.

Målet er at reducere antallet og omfanget af brande, som skyldes manglende viden om beskyttelsesforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet effektive sikkerhedsrutiner, og at den, der er beskæftiget med varmt arbejde, er klar over brandrisici og har fået en god instruktion (se endvidere aftaleblanketten nederst på siden)

Forsikringskrav

I dag kræver mange forsikringsselskaber at den udførende person har et cetifikat, såfremt der skal udbetales erstatning til skader forårsaget ved varmt arbejde. I visse tilfælde dækker forsikringerne, men med en særlig selvrisiko som kan variere fra selskab til selskab - og kan nemt ligge i omegnen af 100.000 kroner, eller mere. 

Også i forhold til arbejdsskader, der er opstået ved varmt arbejde, kan det blive et forsikringsspørsgmål, hvis ikke den udførende person har haft den nødvendige uddannelse.

Certifikat gælder i de nordiske lande

I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav at have et certifikat og i Danmark kræves det ofte af forsikringsselskaberne, - hvorfor man i daglig tale siger kravet om certifikat er gældende i alle fire lande.

Et certifikat fra DBI er gældende i 5 år i de øvrige nordiske lande. Vær dog opmærksom på, at der findes forskellige lokale regler som gør sig gældende.

I Sverige er det fx forbudt at bruge åben flamme ved tagdækning, hvor det i Norge og Finland er tilladt med begrænsninger.
Det er den enkelte kortholders pligt at sætte sig ind i reglerne for det land han skal arbejde i.

Hvordan får jeg det obligatoriske kursus?

Det er muligt at gennemføre det nødvendige kursus som AMU-kursus (www.amukurs.dk), hvor der ved afslutningen udstedes certifikat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut  (DBI), hvis instruktøren er DBI godkendt. DBI udbyder også kurser selv (www.dbi-net.dk)

Få bedre tid og råd hos Arbejdgiverne

Arbejdsgiverne samarbejder med DBI og kan tilbyde medlemmer en særlig ordning, hvor du  kan gennemføre kurset i din egen virksomhed for flere medarbejdere på een gang. Kontakt Svend Bondo på sbo@arbejdsgiverne.dk eller 6317 3361 for nærmere information.

Aftaleblanket ved udførelse af varmt arbejde

DBI har udarbejdt en særlig aftaleblanket, som kan hjælpe med at afklare hvilke arbejdsopgaver og foranstaltninger der skal gøres inden varmt arbejde skal udføres. 

Aftaleblanketten henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, vvs- og smedebranchen m.fl. hvor der kan forekomme brandfarlige situationer. Blanketten underskives både af den udførende part og bygningsejeren.

Hent blanketten her

(Blanketten er stillet til rådighed af DBI)

Fakta om varmt arbejde

  • Kravet om at have Varmt arbejde-bevis er et kundekrav, og ikke lovkrav
  • Forsikringsselskaber kræver stor selvrisiko – eller vil ikke dække, uden bevis
  • Beviset er personligt, og skal fornyes hvert 5. år
  • Beviset er gældende i de nordiske lande
  • Kursus kan foregå som kursus i virksomheden og som DBI/AMU kursus - pt. er  det kun DBI, der afvikler kurser i virksomhederne. Se kursustilbud her

"Arbejdsgiverne er en god samarbejdspartner til hjælp med kvalitetssikring, tvivlsspørgsmål om medarbejdere, ansættelse, overenskomster og de mange andre ting i hverdagen, der kommer, når man driver en virksomhed."

Læs om medlemskab - klik her
Simon Tastum, Byens Oliefyr og VVS-service i Hadsten

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk