Branchevejledning om fjernvarmearbejde

For at sikre arbejdsmiljøet ved ­fjernvarmearbejde i udgravninger har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg udarbejdet en branchevejledning.

Den nye vejledning ved fjernvarmearbejde angiver, hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med montering og svejsning af fjernvarmerørene. Den beskriver ligeledes, hvilke velfærdsforanstaltninger der er påkrævet, samt hvilke foranstaltninger der er nødvendige for arbejde i trafikerede områder.

Vejledningen indeholder en tjekliste, som med fordel kan anvendes af såvel de projekterende som de udførende i forbindelse med planlægning og udførelse af fjernvarmearbejdet.

Vejledningen er revideret december 2015, hvor der er lagt vægt på:

  • Et udvidet afsnit om ansvar og pligter for arbejdsmiljøet ved fjernvarmearbejde.
  • De ergonomiske forhold ved svejsning i udgravninger, som oftest udføres i knæsiddende eller liggende stilling.
  • Trafiktilsynet og adgangsveje.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn  og fundet, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har udelukkende vurderet vejledningen, som den foreligger. Dermed er der ikke taget stilling til, om vejledningen dækker samtlige emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling.

Find vejledningen her

Kontakt

Branchekonsulent
Egon Hansen
Telefon: 6317 3365
eha@arbejdsgiverne.dk