Uddannelse

Arbejdsgiverne har omkring 90 medlemsvirksomheder, som er beskæftiget på køleområdet - enten som producenter af køleudstyr eller gennem installation, service og vedligeholdelse af dette udstyr samt rådgivning.

ISO 9001 certificering

Kølevirksomheder i kategori I (se nedenfor) skal være certificerede efter ISO 9001. Arbejdsgivernes datterselskab Q-kontrol tilbyder på særlige medlemsvilkår at stå for den direkte rådgivning i opbygning og certificering af et kvalitetsstyringssystem.
Læs mere her
 

KMO - Kølebranchens Miljøordning

Miljøstyrelsen har udpeget KMO til at udstede godkendelser til personer og firmaer, der arbejder med HFC-kølemidler. Alle firmaer, der anvender HFC-kølemiddel, skal være registreret i KMO i en af følgende kategorier:

  • Kategori I - Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg
  • Kategori II - Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg
  • Kategori III - Tømning / genvindning af HFC-kølemiddel. (Ingen øvrige kølemontør-opgaver)
  • Kategori IV - Lækagekontrol uden indbrud på HFC-kølekredse

Læs mere her
 

Kvalifikationskrav for installering og servicering af køleanlæg og varmepumper

Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg:

  • Udføres af certificeret kølemontør
  • Skal være tilknyttet en anerkendt/certificeret/ISO 9000-certificeret virksomhed.

Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg:

  • Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver mindst en kategori II-uddannelse og autorisation.
     

Dansk Køleforening

Arbejdsgiverne tilbyder vores medlemmer i kølebranchen et gratis medlemskab af Dansk Køleforening, som er en uafhængig forening, der repræsenterer det danske køleområde over for myndigheder og medier.
Læs mere her
 

Lovgivning og vejledninger

Miljøstyrelsens kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings - og varmepumpeudstyr

Uddannelse

Kontakt

Branchekonsulent, Energi
Carsten Essler Helmer
Telefon: 6617 3333
Direkte: 5196 0689
ceh@arbejdsgiverne.dk