Kvoter på stål fra ikke EU-lande

Den midlertidige ordning er nu blevet forlænget til den 30. juni 2021. Det betyder, at de indførte kvoter forlænges. Det er pt. tale om 28 produktkategorier.

Den 18. juli 2018 blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1013 (3) indført midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter (»forordningen om midlertidig told«).

Den 28. juni 2018 udvidede Europa-Kommissionen varedækningen i forbindelse med beskyttelsesundersøgelsen til at omfatte yderligere to kategorier, således der i alt er tale om 28 kategorier.

Forud er der foretaget en undersøgelse om import fra 2013 til 2017 (»den betragtede periode«). Europa-Kommissionen modtog 452 spørgeskemabesvarelser fra interesserede parter i forbindelse med denne undersøgelse.

Europa-Kommissionen har også modtaget en lang række skriftlige bemærkninger til konklusionerne i forordningen om midlertidig told fra EU-producenter, eksporterende producenter, importører, brugere, sammenslutninger og myndigheder i tredjelande.

De pågældende varer af visse stålprodukter, der tilhører de 28 kategorier af stålprodukter, er samlet under et, og modsvarer varekategorier der er omfattet af de amerikanske toldforanstaltninger i henhold til Section 232 i Trade Expansion Act fra 1962 (»USA's foranstaltninger jf. Section 232«).

Der er dannet tre »produktfamilier« der er defineret som følger:

Produktfamilie Varekategori
1 Flade produkter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2 Lange produkter 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28
3 Rør 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Vigtig viden

På disse sider har vi samlet den vigtigste viden fra Erhvervsstyrelsen om kvoteordningen, der er opdelt i kvartaler, importlicenser, samt om antidumping.

Artikler

19. februar 2019
Nye stålkvoter er fair, men kan presse byggeriet

4. februar 2019
Stålforbrugere kan tjekke ud af limboland

Vi gør opmærksom på, at nogle af artiklerne er indsendt fra eksterne kilder, hvorfor Arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvar for korrektheden af disse.

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk