1090-overspring stadig muligt

Der har været forlydender om, at medlemmer skulle have et ekstraordinært audit af deres 1090-1 certificering. Det skulle ske på baggrund af den opdaterede standard 1090-2: version 2018.

Efter TEKNIQ Arbejdsgivernes granskning af sagen samt et møde med implicerede parter er kravet trukket tilbage - overspring er fortsat er muligt.

Det skal derfor præciseres, at audit alene foregår efter 1090-1, som er den eneste harmoniserede standard. Det er alene harmoniserede standarder, der henvises til i byggevareforordningen REGULATION (EU) No 305/2011, som er loven, der dækker alle byggevarers CE-mærkning, herunder bygningstål.

Emnet bliver således også et emne til kommende CE-netværksmøder, der i øvrigt omdøbes og vil hedde 1090-netværket fremover. I forlængelse af netværksmødet vil der være Brush-up for svejsekoordinatorer samt information om NDT (Non Destructive Testing) i praksis. Møderne afholdes som ens møder rundt om i landet.

Dato                                                Tid                                                    Sted

05. september                  12:45 til 15:45                   TEKNIQ Arbejdsgiverne Odense

10. september                  12:45 til 15:45                   Food Halls ZBC Slagelse

12. september                  12:45 til 15:45                   TEKNIQ Arbejdsgiverne Glostrup

16. september                  12:45 til 15:45                   TECHCOLLEGE Aalborg

Alle dage, alle steder       16:00 til 19:00                   Brush-Up for svejsekoordination & NDT Info

Se kommende møder i 1090-netværket

Listen

Vi har oprettet en liste over certificerede virksomheder, der kan CE-mærke bygningsstål.

Find CE-listen her

På denne side er også lister over rådgivere og auditører i netværket

NETVÆRK

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk

Flyer om CE-netværkene

Vi har lavet en flyer, der forklarer hvad vores 1090-netværk går ud på.

Læs den her

Er du allerede en del af
CE-netværket?

CE-netværk

1090-netværkets har en netværksside, der kun er åben for netværksmedlemmer.

Vi har samlet diverse materiale fra 1090-netværksmøderne på en side kun for deltagerene.

Gå til netværkssiden her

Siden kræver adgangskode. Du kan rekvirere koden hos Svend Bondo på 6317 3361 eller sbo@arbejdsgiverne.dk