Nye stålkvoter er fair, men kan presse byggeriet

Nye stålkvoter er fair, men kan presse byggeriet

Af Lemvigh-Müller, 19. februar 2019

De fleste stålforbrugende virksomheder kan tage EU’s nye kvoteordning for stål roligt. Ordningen kan dog skabe mangelsituationer og give ekstraregninger i byggeriet.

Siden sidste år har stålmarkedet været præget af meget stor usikkerhed på grund af USA’s toldrestriktioner og EU's midlertidige kvoteordning, de såkaldte safeguards.

Nu er det slut med midlertidige ordning, og rammerne for næste tre års import af stål, rustfrit stål og metaller til EU er på plads. Med effekt fra 2. februar har EU nemlig vedtaget en ny kvoteordning for 28 stålprodukter, gældende indtil sommeren 2021. Ordningen er inddelt i tre tidsperioder, og hvis importen overstiger kvoterne indenfor en given periode, skal der betales told på 25 procent.

Rysten på hænderne

”Kvoterne fordeles efter først til mølle-princippet. Man kan ikke reservere en del af kvoten, når man bestiller sine varer, så hvis kvoterne er brugt op, når man får stålet leveret, skal man betale ved toldkasse 1. Det er klart, at truslen om en ekstraregning på 25 procent kan få det til at ryste lidt på hænderne hos virksomheder, der indgår langsigtede aftaler om store mængder stål fra værker uden for EU”, siger Brian Alexis, Head of SCM & KAM Operations, Lemvigh-Müller.

Fair kvoter – generelt set

Hos Lemvigh-Müller maner man dog til ro. Vurderingen er, at den nye kvoteordning for en generel betragtning ikke indebærer den store risiko:

”For de fleste stålprodukter er kvoterne fair, og de stiger med fem procent til sommer og yderligere fem procent næste sommer, så der er plads til vækst. For coils og pladeprodukter er der begrænset risiko for, at kvoterne vil medføre mangelsituationer og ekstraregninger, så i forhold til den type produkter kan man tage trusselscenariet rimelig roligt”, siger Brian Alexis.

Byggeriet kan blive presset

Det er dog ikke alle stålforbrugende virksomheder, der kan ånde lettet op. Byggebranchen kan blive udfordret. Kvoterne for kamstål og valsetråd er nemlig kritisk lave på grund af et overforbrug i 2018. Det fortæller Maria Steen, afdelingschef, Bygge og Anlæg, Lemvigh-Müller:

”De midlertidige kvoter for kamstål og valsetråd blev opbrugt i december sidste år, men der blev stadig købt masser af materiale. Varerne har bare ligget i frihavnene og er ikke blevet indfortoldet. Det bliver de nu, og det går fra de nye kvoter, som derfor fra start er lavere, end der er brug for. Man har altså lånt af kvoterne på forhånd, men på et tidspunkt skal der betales for overforbruget. På den lange bane kan byggeriet derfor komme til at opleve mangelsituationer og stigende priser”, forklarer Maria Steen.

Triple trouble for Tyrkiet?

Et land som Tyrkiet, der er storeksportør af bl.a. kamstål og valsetråd, kan komme i store problemer, fortæller Maria Steen.

”Hvis tyrkerne hverken kan komme af med deres varer til EU eller til USA på grund af kvoteordninger og toldmure, har de et problem. Og med Brexit kan de komme til at opleve ’triple trouble’, for England importerer meget kamstål og valsetråd fra Tyrkiet, men ingen ved om det fortsætter efter 28. marts, hvor Brexit træder i kraft”.

Brexit - en game changer

Brexit kan i det hele taget komme til at vende op og ned på stålmarkedet. Så længe der ikke er en aftale, er det uvist, hvilke foranstaltninger England vil sætte op for at beskytte sig mod stigende import og dumping, når de er ude af EU. Sikkert er det dog, at EU vil beskytte sig mod import fra England på samme måde som med Schweiz.

”Hvilke aftaler vil England indgå i forhold til EU? Vil de holde fast i en lignende kvoteordning? Bliver EU-kvoterne lavere efter Brexit, fordi England, der aftager meget stål, bliver trukket ud af ligningen?  Ingen ved præcis, hvad der sker, men Brexit kan blive en kæmpe game changer”, siger Brian Alexis.

Let stigende priser på den korte bane

Med forbehold for Brexit giver Lemvigh-Müller et bud på prisudviklingen på den korte bane.

”Lige nu stiger råvarepriserne. Det er en helt normal konjunktursvingning, der ikke skyldes kvoteordningen, men blandt andet mudderskred i en malmmine i Brasilien. Hvis vi skal komme med et forsigtigt gæt, så forventer vi generelt let stigende stålpriser i 2. kvartal. På længere sigt er det svært at sige noget om prisudviklingen, det afhænger blandt andet af, hvilken aftale briterne får lavet med EU”, siger Brian Alexis.

Link til original artikel

Følg os her:    

Vigtig viden

På disse sider har vi samlet den vigtigste viden fra Erhvervsstyrelsen om kvoteordningen, der er opdelt i kvartaler, importlicenser, samt om antidumping.

Artikler

19. februar 2019
Nye stålkvoter er fair, men kan presse byggeriet

4. februar 2019
Stålforbrugere kan tjekke ud af limboland

Vi gør opmærksom på, at nogle af artiklerne er indsendt fra eksterne kilder, hvorfor Arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvar for korrektheden af disse.

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk