Erhvervsskolereformen er et vigtigt skridt på vejen

Netværk om CE-mærkning af bygningsstål (EN 1090)

I den senere tid er der kommet større og større fokus på CE-mærkning af bygningsstål. Der er udført kontrol på virksomheder og byggepladser landet over for at se, om reglerne bliver overholdt.

De meldinger, TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat modtager, indikerer, at der er behov for ensartethed i både certificering og re-certificering. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne startet en række netværk, hvor regler og love er i fokus.

En del virksomheder er stadig i tvivl og deltager som aldrig før på kurser om CE-mærkning. Reglerne gælder dem alle, men de færreste er enige om, hvordan de skal tolkes og udmøntes i praksis.

Derfor har vi startet tre typer af netværk med EN 1090 område:

  • Netværk for administratorer i virksomheder, der er eller skal certificeres.
  • Netværk for rådgivere, sagsbehandlere og beregnere, der hjælper med certificeringen.
  • Netværk for auditorer (certificeringsorganer og -ansvarlige).

Formålet med netværkene er at påvirke systemet med henblik på at skabe ordnede rammer. Altså klarere retningslinjer og dermed også en indikator for, hvad EN 1090-1 certificering indeholder og indebærer.

Netværkene blev igangsat den 8. december 2016. Læs mere om opstarten her.

Der er egenbetaling på:

  • Lokaleleje
  • Forplejning (kaffe of kage)
  • Evt. ressourceperson / foredragsholder
  • Administration
  • Koordinering

Pris: 1.500 kr. pr. år pr. deltager (ekskl. moms)

  • Ovenstående vil værei form af non-profit organisation
  • Koordinering foretages via brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne

Kontakt Svend Bondo hos TEKNIQ Arbejdsgiverne for nærmere information på 2974 3768 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Download, udfyld og returnér blanketten herunder, hvis I vil detage i et af netværkene. Blanketten skal udfyldes, uanset hvilket spor du ønsker at deltage i.

Hent indmeldelses-blanketten her

Listen

Vi har oprettet en liste over certificerede virksomheder, der kan CE-mærke bygningsstål.

Find CE-listen her

På denne side er også lister over rådgivere og auditører i netværket

Er du allerede en del af
1090-netværket?

CE-netværk

1090-netværkets har en netværksside, der kun er åben for netværksmedlemmer.

Vi har samlet diverse materiale fra 1090-netværksmøderne på en side kun for deltagerene.

Gå til netværkssiden her

Siden kræver adgangskode. Du kan rekvirere koden hos Svend Bondo på 6317 3361 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk

Flyer om CE-netværkene

Vi har lavet en flyer, der forklarer hvad vores 1090-netværk går ud på.

Læs den her

NETVÆRK

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer