Netværk for producenter og leverandører til fødevareindustrien

Har din virksomhed behov for at producenter og leverandører kan mødes og deler viden? Netværket under opbygning, og du kan være med til at bestemme retningen…

Omdrejningspunktet er krav fra forbrugere, lovgivning og kontrol, og hvordan disse kommer til at spille sammen. Fødevarestyrelsen og andre relavante grupper inviteres efter behov. Sammensætningen af netværkets møder vil også afspejle behovet.

Der er mange grunde til at deltage. Netværket vil bla. fokusere på:

  • branchekode for lovpligtig registrering (hvad/hvordan/opfølgning)
  • optimering af dokumenter for sikkerheds-, egen- og risikovurderinger
  • sparring og anden hjælp om Fødevarestyrelsens kontrolbesøg på din virksomhed
  • mulighed for at netværke med andre producenter og leverandører og/eller aktører indenfor fødevareindustrien

Netværket vil således beskæftige sig med de krav, der stilles fra forbrugere, Fødevarestyrelsen og fødevareproducenter til de produkter din virksomhed leverer, der kommer i kontakt med fødevarer. Herunder ser man på krav til kvalitetsstyringssystem, der omhandler sikkerheds- og risikovurderinger.

Det drejer sig kort sagt om, at designe maskiner og udstyr til fødevareindustrien på den bedst tænkelig måde, under hensyntagen til regler og retningslinjer, samtidig med at vi optimerer maskin- og udstyrsleverandørens indtjening.

Du kan som nævnt påvirke dannelsen af netværket. Det gør du bedst ved at forhåndstilmelde dig. Du er ikke bundet af din forhåndstilmelding.

Efter dialog om netværkets indhold kan du tilmelde dig et opstartsmøde. Forhåndstilmeldinger vil få førsteprioritet. Netværket vil, som øvrige netværk ved Arbejdsgiverne, være åbne og non-profit orienteret. Dette betyder at der alene er betaling for forbrug ved netværksmøderne.

Du kan forhåndstilmelde dig eller få yderligere oplysninger hos industrikonsulent Svend Bondo på sbo@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk