Leverandør af udstyr til fødevareindustrien

Danmark har en stærk fødevareteknologisektor, som omsætter for omkring 70 mia. kroner og beskæftiger omkring 40.000 medarbejdere. Mere end 80 % af den danske produktion af procesudstyr til fødevareindustrien eksporteres, og de danske virksomheder har unikke styrkepositioner på verdensmarkedet.

Arbejdsgiverne hjælper dagligt vores medlemsvirksomheder med uddannelse, neværk og fortolkning af regler og standarder ved produktion af udstyr. Vi arbejder tæt sammen med forskellige netværksorganisationer for at skabe relevante arrangementer og gode vilkår for branchen. 

Klik på  for at læse mere:

Stålcentrum

Virksomhedsnetværk for producenter af fødevareudstyr omhandler hele værdikæden inden for fødevareindustrien og opererer tværfagligt. Målet er at styrke Danmarks position.

Arbejdsgiverne er repræsenteret i bestyrelsen og forretningsudvalget ved industrikonsulent Svend Bondo.

Food Network

Et innovationsnetværk, som har fokus på producenter af fødevareudstyr og fiskeriudstyr - samt små producenter af fødevarer.

For mere information kontakt branchechef Mikael Tipsmark på mti@arbejdsgiverne.dk eller 6617 3333.

Eksportforeningen

Hjælper med eksportprodukter inden for fødevareindustrien. Herunder afholdes der også kurser.

Kontakt Lise Daldorph på 6617 3333 eller Lda@arbejdsgiverne.dk for mere information eller læs meget mere om eksport her

Danish foodcluster

Netværk for fødevareindustrien med fokus på potentialet i global vækst.

Kontakt Lise Daldorph på 6617 3333 eller Lda@arbejdsgiverne.dk for mere information.

Regler for leverandører, reparatører, eller servicering af anlæg og dele til fødevareindustrien

Hvis du udfører arbejde for en fødevarevirksomhed og leverer rør, fittings, ventiler eller andre materialer, der kommer i kontakt med selve fødevaren, skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder, uanset om, du kun køber færdige komponenter til montage, eller eksempelvis bukker og svejser en ny bøjning til en rørføring.

Uanset hvor lidt du laver, og om det “kun” er reparation eller også ny montage eller leverancer af helt nye anlæg, skal du registreres. Også selvom du selv har bearbejdet produktet eller blot monterer andres produkter.

Når du skal registreres skal du have et egenkontrolprogram, der indeholder en såkaldt risikovurdering og et egenkontrolsystem, som håndterer dokumentation og sporbarhed.

For alle produkter og materialer med fødevarekontakt du leverer til kunden, skal du:

 • Have en såkaldt overensstemmelseserklæring fra leverandøren - det gælder både materialer som stål og færdige komponenter
 • Selv udarbejde en overensstemmelseserklæring, som kunden skal have, når du leverer arbejdet.

Dette er lovpligtigt, og der er ingen bagatelgrænser.

Fødevareregionerne foretager kontrolbesøg på virksomheder

Der har været regler omkring registrering, egenkontrol og sporbarhed for leverandører til fødevareindustrien siden 2006. Fødevareregionerne melder deres ankomst, og foretager besøg på samme måde som er kendt fra Arbejdstilsynets besøg og tilsyn.

For at lette arbejdet med egenkontrolprogram og overensstemmelseserklæringer har Arbejdsgiverne fået udarbejdet en såkaldt branchekode. Se mere her (nederst på siden).

Arbejdsgiverne har også, i samarbejde med Stålcentrum, udarbejdet Håndværkerens Hygiejnediplom (HHD) som er målerette dem, som arbejder med maskiner og udstyr til fødevareproduktion i praksis. Du kan læse mere om HHD her eller finde kurset i vores kursuskalender fra efteråret 2017.

Hvem skal lade sig registrere?

 • Virksomheder der fremstiller maskiner, der kommer i kontakt med fødevarer 
 • Underleverandører der indkøber dele og plader, der kommer i kontakt med fødevarer i den færdige maskine 
 • Virksomheder der arbejder på blandt andet mejerier med opsætning af nye rør og systemer

Smede og andre, der kun foretager reparationer af for eksempel maskiner, skal ikke registreres, da det er fødevarevirksomhedens ansvar.

 • Du kan registrere din virksomhed elektronisk på virk.dk

Fælles Branchekode godkendt af Fødevarestyrelsen

I samarbejde med Fødevarestyrlesen, har vi udviklet en fælles branchekode for virksomheder der laver maskiner til fødevareindustrien.

Branchekoden, som gælder for alle medlemmer, er i princippet lavet som et minisystem, der kan downloades. Systemet består af:

 • Branchekode med risikovurdering og egenkontrolsystem.
 • Guide: ”Sådan bliver du registreret hos Fødevarestyrelsen”.
 • Eksempler på overensstemmelseserklæringer fra leverandører.
 • Makro til egne overensstemmelseserklæringer.
 • Pixibog, der beskriver, hvad folk skal og ikke skal.

Inkluderet i prisen får man hjælp til at blive registreret hos Fødevarestyrelsen og adgang til færdige makroer for overensstemmelseserklæringer – både dem fra leverandører og dem, man selv skal lave.

Det koster kr. 1.500,- for at deltage og have adgang til branchekoden. Med i prisen er Inkluderet i prisen er, at der kan ringes eller mailes til en rådgiver for at få yderligere hjælp og rådgivning. Prisen svarer til én times hjælp og rådgivning om året.

De der har brug for mere, kan:

 • Tilkøbe et årligt servicebesøg af rådgiver for 3.000 kr. ekskl. moms om året. 
 • Tilkøbe ekstra konsulenttimer af rådgiver til en rabatpris af 800 kr. ekskl. moms i timen.

Og så er der selvfølgelig hele opdateringen af systemet i forhold til ny eller ændret lovgivning eller tolkningspraksis.

I praksis hjælpes din virksomhed igennem processerne med fx.:

 • At blive registreret hos Fødevarestyrlesen
 • Udarbejde risikovurdering og egenkontrol-system
 • Indhente overensstemmelseserklæringer
 • Hjælpe med at besvare kundehenvendelser

For mere information, kontakt Svend Bondo på 6617 3333 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Fælles branchekode

I samarbejde med Fødevarestyrlesen, har vi udviklet en fælles branchekode for virksomheder der laver maskiner til fødevareindustrien.

Læs flyer her

...eller læs mere nederst på siden.

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk

Fakta om smede og fødevareindustrien

Smede med arbejde hos virksomheder, der laver fødevarer skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om registrerings-processen på denne side