CE-mærkning

En lang række varer er underlagt de europæiske krav om CE-mærkning. Mærkningen betyder, at produktet er vurderet i henhold til ydeevne og sikkerhed og derfor kan sælges frit over landegrænser inden for EU.

Alle produkter, der er omfattet af et EU-direktiv, skal CE-mærkes. Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav samt eventuelle supplerende nationale regler.

De fleste byggevarer er i dag CE-mærkede - mursten, gipsplader, træspær, vinduer, cement, bolte og lignende.

Der er forskel på metoden til at CE-mærke. Maskiner og produkter, der ikke er stål- og aluminiumskomponenter, skal CE-mærkes – hvor dokumentation arkiveres hos producenten, og varen CE-mærkes. Anderledes er det for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner.

Langt det meste stål og aluminium til byggeri er omfattet af mærkningskravet, blandt andet spær, søjler, bjækler, altaner, trapper, rækværk, beslag, bæringer, facadebeklædning, kalvehytter på marken og carporte.

For at producere skal virksomheden af bærende stål- og aluminiumskonstruktioner være certificeret. Dette certifikat er det såkaldte EN 1090-1, og udstedes af et notificeret organ.

Andre brancher eller områder vil givet fremover stille samme krav til leverede stål- og aluminiumskomponenter, for eksempel Vejdirektoratet, vindmølleindustrien, energiselskaber og maskinindustrien.

Listen

Vi har oprettet en liste over certificerede virksomheder, der kan CE-mærke bygningsstål.

Find CE-listen her

Faktaark

For at blive certificeret har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en række faktaark, som man kan støtte sig til. Find dem her

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk

Byggevarer

Fakta ark fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om CE-mærkning af byggevarer. Find dem her.