Varevogn

Kørsel med farligt gods

Kørsel af farligt gods, gælder blandt andet kørsel med ilt- og gasflasker, spraydåser, og andre brand- og eksplosionsfarlige produkter i firmabiler. Nedenstående sammenfatning af love og regler, gælder ved erhvervsmæssig transport af farligt gods.

Hvornår er der tale om farligt gods?

Der er tale om Farligt gods, hvis godset har et UN nummer. Spørg din leverandør eller se sikkerhedsdatabladet, hvis du er i tvivl.

Der er enkelte undtagelser i forbindelse med transport af Farligt gods.

Én af disse undtagelser er fx hvis transporten er en underordnet aktivitet i forbindelse med kørslen. (ADR-konventionen, kapitel 1.1.3). Læs om undtagelserne her.

I eksemplet herover hvor transporten er underordnet betyder det, at du gerne må medbringe fx de nødvendige svejsegasser, uden at have den nævnte kapitel 1.1.3 uddannelse, når du skal ud til en kunde og udføre svejsearbejde. Her er gasserne nødvendige for at kunne udføre dit arbejde hos kunden. Se dog afsnittet om transport herunder. Den korte version er, at transporten direkte ud og hjem, er i orden.
Samtidig må mængden af Farligt gods ikke overstige frimængden beskrevet under undtagelser. Det er vigtigt at huske, at det Farlige gods, der transporteres, skal anvendes af dén person som medbringer det farlige gods.

Det betyder at der ikke må foretages andre ærinder på vej til eller fra kunden - fx for at afhente materialer i et byggemarked, reservedele eller andet, selv om det også skal bruges i ens arbejde eller til én selv.

Husk også at hvis du også medbringer eksempelvis svejsegasser for en kollega, som ikke er med i bilen, medbringer du mere farligt gods, end det er nødvendigt for at udføre dit arbejde.

Transport af farligt gods

Transporteres farligt gods af en anden end dén der skal anvende produktet på bestemmelsesstedet, eller transporteres godset rundt uden at skulle bruge ved bestemmelsesstedet, eller foretages andre ærinder på vejen, så skal den der transporterer have den nødvendige uddannelse, som nævnt i kapitel 1.1.3 om uddannelse (ADR kursus kap. 1.3)

ADR kursus kap. 1.3 er en kort uddannelse (varer ca. en ½ dag) og kan gennemføres i egen virksomhed. Læs om 1.3-uddannelsen her.

Der findes ingen nedre frimængder ved erhvervsmæssig transport af farligt gods.

Ved transport af farligt gods under frimængden skal emballagen (beholderen) altid være UN-godkendt og altid være lastsikret/fastgjort under transporten i henhold til gældende bestemmelser. Se også kapitel 7.5 i ADR-konventionen om aflæsning, pålæsning og håndtering. Det anbefales at transportere gasser i åbne køretøjer eller køretøjer med udluftning.

Ved transport af farligt gods under frimængden skal virksomheden ikke have udpeget og tilknyttet sikkerhedsrådgiver (ADR).

Samarbejde med DME

Arbejdsgiverne har lavet et samarbejde med DME Arbejdsmiljø, hvor medlemmer kan blive uddannet i ADR kap 1.3 (transport af farligt gods under frimængden). Uddannelsen er branche- og virksomhedstilpasset og kan også benyttes af dem, der selv har et ønske om at kunne uddanne kollegaer i virksomheden.

På DM&E's hjemmeside kan du desuden hente transportdokumenter, som du er velkommen til at benytte frit. 

Find dokumenterne her

Transporten karakter - konventionen og bekendtgørelse

Afhængigt af transportens karakter, kan andre scenarier være omfattet eller undtaget på anden måde. Læs ADR-konvektionen og bekendtgørelsen herunder.

Du kan få råd og vejledning om forståelsen af reglerne ved Beredskabsstyrelsen på telefon 45 90 60 00 Center for Forebyggelse, eller på mail cfo@brs.dk
Beredskabsstyrelsens hjemmeside er www.brs.dk

Er der tale om større mængder eller andre forhold der taler for en større uddannelse (ADR-bevis), er der 3-5 dages chaufførkurser. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside findes en liste over udbydere. Se listen her. Her kan også laves et forløb for din virksomhed via ovenstående samarbejdsaftale.

For nærmere oplysninger kontakt Industrikonsulent Svend Bondo på 6317 3361 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Du er også velkommen til at kontakte DME Arbejdsmiljø:

Vagn Theilgaard
Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver (adr)
Telefon: 7640 8375
E-mail: vt@dmoge.dk
Sikkerhedsrådgiver: 2013/031243-50741 BRS

Fakta om farligt gods

  • Der er et lovkrav om uddannelse - ud fra ADR-konventionen
  • Håndværkere kan normalt nøjes med et ”kapitel 1.1.3” bevis
  • Uddannelsen er personlig, og der skal foretages repetitionskurser
  • Politiet kontrollerer om lovkravet overholdes
  • Gasflasker og andre brand- eksplosionsfarlige produkter har en pointværdi (baseret på fare). Summen af disse point må ikke overstige 1000 i bilen, og der skal deklareres indhold (holdes regnskab)
  • Der kommer en ny udgave af ADR hvert andet år - uddannelsen skal suppleres, hvis reglerne ændres.
  • Kurser kan afholdes på virksomheden og som AMU kursus.
  • Arbejdsgiverne arbejder på at få regionale undervisere - kordineret centralt.

"Arbejdsgiverne er en god samarbejdspartner til hjælp med kvalitetssikring, tvivlsspørgsmål om medarbejdere, ansættelse, overenskomster og de mange andre ting i hverdagen, der kommer, når man driver en virksomhed."

Læs om medlemskab - klik her
Simon Tastum, Byens Oliefyr og VVS-service i Hadsten