Nye EU-regler om energimærkning

Herunder kan du læse nærmere om de nye EU-regler for energimærkning for blandt andet opvarmningsanlæg og ventilationsaggregater.

Regler for opvarmningsanlæg

EcodesignDen 26. september 2015 trådte de nye regler om energimærkning af opvarmningsanlæg op til og med 70 KW i kraft. Kravene omfatter gas- og oliekedler, varmepumper, solvarme, varmtvandsbeholdere og vandvarmere.

Den kendte energimærkning fra køleskabe mv. (fra A-G) udvides så den kommer til at omfatte alle komponenter til bolig- og brugsvandsopvarmning.

Der er fire situationer, hvor du skal være opmærksom på de nye informationskrav omkring energimærkningen:

  1. Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (for eksempel en annonce i en avis)
  2. Ved afgivelse af tilbud
  3. Ved online salgskatalog eller lignende med direkte mulighed for køb
  4. Ved udstilling i showroom eller lignende

Som installatør eller entreprenør er det lovpligtigt for dig at overholde de nye EU-regler om energimærkning af anlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning.

Deklaration af sammenbyggede komponenter
Dette gælder også når installatør eller entreprenør bygger flere energimærkede komponenter sammen - her skal der udarbejdes et energimærke for den samlede installation. På Energistyrelsens hjemmeside vil du kunne finde værktøjer til at udregne det endelige energimærke. 

Underdeklaration
Installatører eller entreprenører har dog også muligheden for at "underdeklarere" den samlede løsning. Det vil sige, at man overfor kunden angiver den dårligste mærkning blandt delkomponenterne, som den samlede mærkning af installationen. Her er det i orden at informere kunden om, at løsningen højest sandsynligt vil have en bedre mærkning end oplyst.

Før du giver kunden tilbud
Inden du afgiver tilbud til kunden, skal du sikre dig, at de komponenter du anvender er energimærkede fra leverandøren. Hvis der er tale om et kombiprodukt, det vil sige et produkt hvor flere energimærkede produkter er testet som en samlet enhed, skal leverandøren angive et såkaldt kombienergimærke.

Skal flere produkter virke sammen, skal der laves en pakkemærkning baseret på de enkelte produkter energimærkning. Har en kedel for eksempel ekstern styring, skal denne markeres ved et kryds på pakkemærkningen.

Når du afgiver tilbud
På det tilbud du afgiver til kunden skal energimærkningen på både de enkelte komponenter, pakkeløsninger og kombiprodukter vedlægges. 

Læs mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en FAQ:

Regler for ventilationsaggregater

Ecodesignforordningen stiller forskellige krav til ventilationsaggregater til henholdsvis boligventilation og ventilation af andet end boliger. En række produkter er undtaget, fx. ATEX-aggregater, aggregater til særlige aggresive eller varme/kolde omgivelser eller med varmepumpe til andet end varmegenvinding til ventilationsluft.

Ecodesignkravene bliver suppleret af energimærkning af ventilationsaggregater til boliger. Fra 1. januar 2016 skal man angive energiklasse på skalaen G til A+ samt angive ventilationsaggregaters maksimale volumenstrøm og støjniveau. Både envejs- og aggregater til balancet ventilation skal mærkes.

Energimærkningen indbærer at forbrugerne i en salgsproces skal gøres bekendt med aggregatets energiklasse i salgsmateriale, annoncering, udstilling mv.

Har du brug for mere information, kan du læse meget mere om Ecodesign på energistyrelsens hjemmeside her

Kontakt

Branchekonsulent, Energi
Carsten Essler Helmer
Telefon: 6617 3333
Direkte: 5196 0689
ceh@arbejdsgiverne.dk

Beregn pakkemærke

Beregning af energimærkning - Lav dit eget pakkemærke
(beregningsværktøj fra Energistyrelsen)