Bygningsreglementet

Nyt Bygningsreglement BR18

Bygningsreglementet 2015 udløber 30. juni 2018. I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Det er bygningsreglementet, der er gældende på ansøgningstidspunktet, der gælder, ind til byggesagen afsluttes. Hvis byggearbejdet kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, er det de regler, der er gældende på tidspunktet for udførelsen, der skal overholdes.

Ændring i bygningsreglementet

Vejledningsteksterne slettes fra bygningsreglementet. Målet er at være klare på, hvad kravene er. Kravteksterne er skrevet mere klare for dermed entydigt at definere, om man er inden for eller uden for kravet.

Vejledningsteksterne er nu i selvstændige vejledninger med forslag til standardløsninger.

Certificeringsordningen (brand- og konstruktionskrav)

Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Mens det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. 

Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes, mens den administrative byggesagsbehandling bibeholdes.

Ved at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne bliver der skabt mulighed for en mere strømlinet proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Kontakt

Branchekonsulent, Energi
Carsten Essler Helmer
Telefon: 6617 3333
Direkte: 5196 0689
ceh@arbejdsgiverne.dk