Tænk nye tanker netværket i Arbejdsgiverne

1090-netværket Årshjul 2019

2019 bliver året hvor netværket styrker indsatsen lokalt, og har fokus på indtjening og fair konkurrence. Netværket vil modtage nyhedsfeed op til møder, som allerede nu er lagt i kalenderen.

Vi har lyttet til input fra netværksdeltagere, og planlægger derfor at der er ét hovedtema for hvert møde, og at det at netværke kommer til at fylde endnu mere. Samtidig afholdes min. ét årligt fællesmøde for alle netværk. Møder, tider og indhold vil fortsat blive vurderet fra gang til gang. Netværket styrer!

Første møde i 1090-netværket var 25. februar, hvor temaet var nyt i EN 1090-2. Mødet var et fællesmøde for alle 3 netværk, som foregik hos Arbejdsgiverne i Odense. Mødet blev fulgt op i juni, hvor der var netværksmøder med en opsummering af februarmødet.

Årshjulet for øvrige netværksmøder planlægges som ½-dagsmøder, hvor forskellen er formålet med dialogen.

Netværksmøder for virksomhedsnetværket:

Møder foregå lokalt. Herunder er landet delt i de 5 regioner ud fra antal virksomheder der er på CE-listen i områderne. Samme grundlag er anvendt ved valgte byer til afholdelse.

Region Nord Region Midt Region Syd Region Midt- og Sydsjælland Region Hovedstaden
Aalborg
Skive
Randers
Herning
Aarhus
Kolding
Kolding
Vojens
Odense
Slagelse
Næstved
Roskilde
Roskilde
Glostrup

De 5 områder møderne foregår i. Der veksles mellem byerne. Kolding og Roskilde er således fællesbyer.

Møderne vil i videst muligt udstrækning foregå på virksomheder der er på CE-listen. Datoerne er som nævnt allerede fastsat og dermed klar til kalenderen. Datoer findes her.

Netværksmøder for rådgiver- og auditørnetværket:

Møder for rådgivere har hidtil været planlagt således at medarbejdere ansat i certificere virksomheder der arbejder med sagsbehandling og dokumentation kunne deltage.
Disse medarbejdere vil fremover tilbydes både at deltage sammen med rådgivere og virksomhedsnetværksmøder. Der er meget stor forskel på baggrund for deltagelse så valget er derfor faldet naturligt.

Ved et ”tuningsmøde” på Strøjer blev det klart at kampagnen EN 1090 og BR 18, bør afholdes sammen med kommuner i de 5 regioner. Idet der er sammenhæng mellem interessen for kommunal sagsbehandling og rådgivere arbejdes der i øjeblikket på at netværksmøder for rådgivere foregår sammen med kampagnen. Det betyder at der som udgangspunkt vil være 5 møder for rådgivere, hvor datoer og invitation meldes ud sammen med kampagnedage.

Mødet i auditørnetværket vil fortsat foregå 2 gange årligt, samtidig med at deltagerne i øjeblikket undersøger behov for at overordnet ”auditmøde med beslutningstagere for de akkrediterede certificerende. Normalt holder auditørnetværket møder i marts og september.

Fælles for rådgiver- og auditør er, at de 2 netværk inviteres til det fælles årlige møde, hvor alle 3 netværk mødes.

Datoer for kommende 1090-netværksmøder

5. september 12:45 - 15:45 Odense Læs mere
10. september 12:45 - 15:45 Slagelse Læs mere
12. september 12:45 - 15:45 Glostrup Læs mere
16. september 12:45 - 15:45 Aalborg Læs mere

Efter alle netværksmøderne er der Brush-Up for svejsekoordination og mere info om NDT kl. 16:00 - 19:00.

Kontakt Svend Bondo hos TEKNIQ Arbejdsgiverne for nærmere information om kurser og netværk på 2974 3768 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk

NETVÆRK I ARBEJDSGIVERNE

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer